Valikko 

Blogi

Uusi laki parantaisi luonnonsuojelurikosten tutkintaa

Julkaistu 1.10.2015

Hallituksen esitys törkeän luonnonsuojelurikoksen lisäämisestä rikoslakiin parantaisi luonnonsuojelurikosten tutkintamahdollisuutta, alleviivaa Kokoomuksen kansanedustaja, ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén.

Uusi rangaistussäännös korostaisi törkeimpien luonnonsuojelurikosten moitittavuutta sekä korottaisi niiden rangaistusta. Esityksen mukaan ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi, jos siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

 

Suomi on kansainvälisin sopimuksin ja EU:n jäsenvaltiona sitoutunut useiden lajien ja niiden elinympäristöjen suojeluun.

”Mielestäni on tärkeää, että hallitusohjelmassa on kirjaus luonnonsuojelun tason turvaamisesta, sillä vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä sekä kulttuuriperinnöstä on jo laissakin määrätty kuulumaan kaikille”, Sirén korostaa.

Vaikka luonnonsuojelurikosten määrä ei ole viime vuosina kasvanut, yksittäiset luonnonsuojelurikokset voivat olla luonteeltaan vakavia ja erityisen vahingollisia.

”Tämä on erinomainen esitys hallitukselta. Nykyinen kahden vuoden enimmäisrangaistus ei erityisen vahingollisissa tapauksissa vastaa teon moitittavuutta, sillä osa suojelun piirissä olevista lajeista on niin uhanalaisia, että yksilöiden tai niiden elinympäristöjen tuhoamisella voi olla peruuttamattomia vaikutuksia kyseisen lajin säilymiseen”, Sirén muistuttaa.