Valikko 

Blogi

Uppbådet ger en utomordentlig möjlighet att nå hela årskullen — ta också med kvinnorna

Julkaistu 7.2.2019

Som bäst deltar jag i den nationella försvarskursen. Medan den pågår har jag funderat på värnpliktens och civiltjänstens framtid och på möjligheten till så kallad medborgartjänst.

När vår kurs öppnades utnyttjade Försvarsmaktens kommendör Lindberg en stor del av sitt tal för att motivera det nuvarande systemet med värnplikt för män, kompletterad med frivillig tjänst för kvinnor.

Själv tycker jag i alla fall att det skulle vara bra med gemensamt uppbåd för hela årskullen. Denna min uppfattning har förstärkts under försvarskursen. Det finns många argument som motiverar att hela årskullen inkallas: jämställdheten skulle bli bättre och en optimal användning av kompetensen skulle säkras. Dessutom skulle den nya modellen vara bra också med tanke på arbetslivet. Suomen Kuvalehti har publicerat en essä där doktor Heli Häyrynen ger heltäckande motiveringar för att kvinnorna ska tas med i uppbådet, bland annat för att det skulle stärka karriärutvecklingen för dem.

Dessutom ger uppbådet en utomordentlig möjlighet att nå hela årskullen. Den vägen skulle man kunna kartlägga de ungas hälsotillstånd och effektivt motverka marginalisering.

Jag har diskuterat saken med många personer i ledande ställning. Ur Försvarsmaktens synvinkel förefaller tvivlen beträffande en sådan reform närmast vara förknippade med tre faktorer. För det första är det problematiskt att använda termen uppbåd, eftersom uppbådet inte utan en lagändring kan utvidgas till att omfatta kvinnor. För det andra är det oklart vilken instans som skulle bära ansvaret för att organisera en så kännbart utvidgad helhet. För det tredje bekymrar man sig naturligtvis för resurserna. Ska hela årskullen inkallas kostar det förstås, men ändringen ska självklart inte medföra att Försvarsmaktens övriga verksamhet blir lidande.

Åtgärder för att främja jämställdhet får kosta, i synnerhet som de positiva verkningarna är betydande. Också de andra öppna frågorna kan säkert få sin lösning. Jag arbetar för att en utredning om gemensamt uppbåd för hela årskullen kommer i gång under nästa mandatperiod.

 

Saara-Sofia

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser.