Valikko 

Blogi

Tunnin juna on päätös kasvun puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan

Julkaistu 6.4.2019

Nopeiden raideyhteyksien edistäminen on yksi seuraavan hallituskauden tärkeimmistä tulevaisuusteoista, sillä ratahankkeet ovat avainasemassa sekä Suomen kilpailukyvyn parantamisessa, että liikenteen päästöttömyyden edistämisessä

Nopeampien raideyhteyksien kehittäminen on keskeisessä roolissa työllisyyden ja kasvun edistämisessä. Niiden myötä työssäkäyntialue laajenee ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet paranevat.

Kokoomus on esittänyt, että raideliikennettä kehitetään määrätietoisesti siten, että keskeisten kaupunkien välisessä liikenteessä juna on ajallisesti ylivoimainen liikkumismuoto ja yhä useammalle houkuttelevin vaihtoehto henkilöliikenteessä. Raideliikenne nähdään myös teollisuuden osalta tärkeänä keinona tehostaa rautatielogistiikkaa sekä vähentää kuljetusten päästöjä.

Nopeampien raideyhteyksien edistäminen on keskeinen osa liikennejärjestelmämme kunnianhimoisempaa ja pitkäjänteisempää kehittämistä. Päästöjen vähentäminen on tulevaisuuden liikennepolitiikkaa vahvasti ohjaava tekijä ja raideliikennettä kehittämällä voimme tarjota suomalaisille vähäpäästöisemmän tavan liikkua.

Turun ja Helsingin välisen Tunnin junan suunnittelu on esillä olleista raidehankkeista selkeästi pisimmällä. Seuraavaksi olisi vain ryhdyttävä toteutukseen. Mitään syitä viivytyksille ei tässä kohtaa pitäisi enää olla vaan seuraavan hallituksen on laitettava Tunnin juna nopeasti toteutukseen.

Tällä kaudella Tunnin junan suunnitteluun saatiin 40 miljoonaa euroa. Varsinaista investointia varten tarvitaan hallituksen esittämät hankeyhtiöt, joiden kautta mittavan investoinnin toteuttamiseen voidaan saada myös budjetin ulkopuolista rahoitusta. Tunnin junan toteutuksessa voidaan hyödyntää myös EU:n liikenneverkkotukia.

Olen kirjoittanut Tunnin junan rahoitusvaihtoehdoista ensimmäisen kerran jo vuonna 2014 täällä.