Valikko 

Blogi

Tiedustelulait luovat turvaa

Julkaistu 19.2.2019

Tieto on valtaa, mutta tieto luo myös turvaa. Suomi on ikävä kyllä muita maita jäljessä tietoliikennetiedustelussa, vaikka muuttunut turvallisuusympäristömme vaatisi ehdottomasti ajantasaisen lainsäädännön. Suomi on suorastaan poikkeuksellinen maa, koska meillä ei vielä ole omaa tiedustelulainsäädäntöä. Onneksi hallitus havahtui tilanteeseen ja tiedustelulainsäädäntö on annettu hallituksen esityksenä eduskunnalle vuosi sitten.

Olen viimeisen kuukauden aikana osallistunut maanpuolustuskurssille, jossa näkemykseni tiedustelulakien tärkeydestä ja kiireellisyydestä on entisestään vahvistunut. Tiedustelun lisääminen ei tarkoita sitä, että kaikkien sähköposteja voitaisiin mielivaltaisesti lukea, vaan toiminta olisi tarkasti kohdistettu estämään ennalta erilaisia turvallisuusuhkia. Tietoliikennetiedustelu olisi fyysisesti ja hakuehdoin kohdennettua, ajallisesti rajoitettua, edellyttäisi tuomioistuimen lupaa ja tallennukseen ja analysoitavaksi päätyisi vain pieni osa tietoliikennettä. Lainsäädännön tarkkuus ja toiminnan valvonta ovat hallituksen esityksessä tarkkaan määriteltyjä.

Tiedustelulakien perustuslainmukaisuus on puhututtanut niin medioissa kuin eduskunnassakin. Uudet lait puuttuvat luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Lain hyväksymiseen tarvitaan tämän vuoksi perustuslain muutos, joka tapahtuu yleensä kahden eduskuntakauden aikana vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä. Tiedustelulakien saattaminen nopeasti voimaan on kuitenkin Suomelle niin tärkeää, että eduskunta päätti julistaa perustuslain muutoksen 5/6 enemmistöllä kiireelliseksi. Tällöin muutokset ja lainsäädäntö olisi mahdollista saattaa voimaan jo tämän vaalikauden aikana.

Viime viikolla asia lähetettiin takaisin valiokuntakäsittelyyn. Syrjintää koskeva sääntely ja tekninen laitetarkkailu tarkastetaan vielä perustuslakivaliokunnassa.

Tiedustelun perimmäinen tarkoitus on aina kansalaisten ja yhteiskunnan turvaaminen. On helpompi varautua uhkia vastaan, kun niistä on etukäteen saatu tietoa. Tarvitsemme määrätietoista lainsäädäntötyötä, jotta saamme lait mahdollisimman nopeasti ja laadukkaasti valmiiksi. Ehdotettu laki rajoittaa mahdollisimman vähän perus- ja ihmisoikeuksia, mutta olisi samalla tarpeeksi tehokas.

Toivon, että saamme siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön voimaan vielä tämän vaalikauden aikana. Ne parantavat Suojelupoliisin ja Puolustusvoimien mahdollisuuksia estää ennalta etenkin ulkomailta tulevia uhkia. Myös henkilötietolakiin tarvitaan muutos, joka mahdollistaisi poliisille käytössä olevan tiedon paremman hyödyntämisen.

Kuuntele myös Pykälien takaa -podcast, jossa keskustelemme aiheesta Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaan kanssa: https://soundcloud.com/user-106778270?fbclid=IwAR28Rf6xb377JI5SOw0y2EZEhO-VrDaPyRXja5_tpLTV4RJ1ptYRFMbz5jo

Saara-Sofia