Valikko 

Blogi

Tuleva hallitus haluaa Itämerestä menestystekijän Suomelle

Julkaistu 27.5.2015

Olin hallitusohjelmatyössä mukana Biotalous ja puhtaat ratkaisut -taustaryhmässä, jonka osalta tavoitteeksi hallitusohjelmassa nostettiin (muiden hyvien tavoitteiden lisäksi) Itämeren hyvä ekologinen tila. Olen tosi tyytyväinen, että Itämerinäkökulma on vahvasti mukana. Hallitusohjelman mukaisesti Itämeren tilaa parannetaan erityisesti panostamalla kiertotalouteen. Tämä tarkoittaa, että ravinteiden talteenottoa lisätään erityisesti vesistöjen kannalta herkillä alueilla. Vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä tulee saada kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Itämeren suojelua edistetään toki muutenkin yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Aiheeseen liittyen alla eduskuntaryhmämme tiedote.

Kokoomuksen Sirén: Tuleva hallitus haluaa Itämerestä menestystekijän Suomelle

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén on tyytyväinen hallitusohjelman ympäristölinjauksiin ja erityisesti siihen, että linjauksissa on huomioitu Itämeren tila ja kiertotalouden mahdollisuudet.

– Olen erittäin tyytyväinen, että Itämerinäkökulma on vahvasti mukana hallitusohjelmassa. Itämeren suojelu ei ole uusi asia, mutta aihe on edelleen hyvin ajankohtainen. Lukuisista strategioista, sopimuksista sekä asetetuista tavoitteista huolimatta Itämeren tilanne on edelleen hyvin huolestuttava, Sirèn sanoo.

Tuleva hallitus linjaa ohjelmassaan useita konkreettisia keinoja Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi sekä kiertotalouden kasvavien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Esimerkiksi ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla lisätään, yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan vähintään 50 prosenttiin ja kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvää sääntelyä kohtuullistetaan.

– Ravinteiden kierrätys on erinomainen esimerkki kiertotalouden mahdollisuuksista, sillä siitä hyötyy sekä viljelijä että ympäristö. On hienoa, että kiertotalous on hallitusohjelmassa yhtenä kärkihankkeena ja vielä vesistöjen suojelun näkökulmasta, Sirén iloitsee.

Sirénin mukaan on tärkeää ymmärtää, että Itämeren ja ylipäätään vesistöjen tilan parantaminen ja talouskasvu eivät ole toisilleen vastakkaisia tavoitteita.

– Itämeri voi olla menestystekijämme, mutta vain jos pidämme siitä huolta. Itämeren päästöjen vähentyminen mahdollistaa esimerkiksi matkailu- ja virkistyskäytön nykyistä paremman hyödyntämisen. Kaatopaikkana käytettävä murtovesiallas ei kuitenkaan kelpaa matkailukohteeksi, saati kilpailuvaltiksi, Sirén päättää.