Valikko 

Blogi

TET-harjoittelijoiden kirjoitus koulutuksesta

Julkaistu 1.11.2017

Minulla oli muutama viikko sitten ilo saada toimistooni kaksi työelämään tutustuvaa lukiolaista. TET-harjoittelijat Nea ja Siiri osallistuivat TET-viikkonsa aikana yhteensä kolmen kansanedustajan työviikon toimintoihin ja pääsivät siten seuraamaan hyvin erilaisia politiikan aihealueita.

Koulutuspoliittiset aiheet olivat TET-harjoittelijoiden viikolla toimistossani jälleen työlistalla. Työssäni yritän viestiä esimerkiksi blogikirjoitusten kautta niistä asioista, joiden parissa työskentelen viikon aikana. Tällä ajatuksella TET-harjoittelijat saivat tehtäväksi viikon päätteeksi kirjoittaa mielipidekirjoituksen korkeakoulu-uudistuksesta, joka on heille lukio-opiskelijoina hyvin ajankohtainen.

Suuret kiitokset vielä työviikosta ahkerille ja osaaville Nealle ja Siirille!

TET-harjoittelijoiden mielipidekirjoitus on luettavissa tässä alla:

 

Korkeakoulu-uudistus lukiolaisen silmin

Eduskunnassa on viime aikoina käyty paljon keskustelua korkeakoulu-uudistuksesta. Harjoittelumme aikana pääsimme osallistumaan siihen aktiivisesti. Olemme siis tämän vuoden abiturientteja Tampereelta ja suoritimme viikon työharjoittelun eduskunnassa erityislinjamme opintojen osana. Opiskelemme Eurooppa-linjalla, jossa painotetaan yhteiskunnallista vaikuttamista ja kansainvälisyyttä.

Uudistus koskettaa meitä ja opintojamme hyvinkin paljon. Hallitus on siis esittänyt, että vuoteen 2020 mennessä korkeakoulujen pääsykokeiden merkitystä vähennettäisiin ja painotus valinnassa olisi ylioppilastutkinnon arvosanoilla. Opiskelijoina meitä huolettaa erityisesti muutoksen tiivis tahti. Alottaessamme lukion vuonna 2015, ei uudistuksesta tiedetty vielä mitään, minkä takia emme ole lukioaikana siihen voineet valmistautua. Meille on painotettu pääsykokeiden merkitystä ja sitä, kuinka tärkeää on panostaa juuri niihin. Siksi olemmekin sitä mieltä, että muutosen tahtia tulisi hidastaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kannattaisimme koko uudistuksen perumista.

Korkeakoulujen uudistaminen tuo kaiken kaikkiaan mukanaan paljon hyvää. Suomen nykyinen valintajärjestelmä kuluttaa runsaasti rahaa ja voimavaroja, jotka ovat varsinaisesta koulutuksesta pois. Pääsykoeurakka heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen on lukiolaisille rankka, minkä takia opiskelupaikan saaminen ja sen myötä opinnoista valmistuminen viivästyvät. Uudistuksella siis pyritään ratkaisemaan erityisesti näitä ongelmia nopeuttamalla siirtymävaihetta toiselta asteelta kolmannelle asteelle.

Ylioppilaskirjoitusten perusteella tehtävässä valinnassa opiskelija jää kuitenkin ilman konkreettista tietoa alasta, jolle on hakeutumassa. Pääsykokeissahan tutustutaan alan keskeisiin sisältöihin, jolloin tuleva opiskelija pystyy arvioimaan oman motivaationsa alaa kohtaan. Tämän takia meille heräsi huoli siitä, että opiskelijat saattavat hakeutua opiskelemaan alaa, joka ei vastaakaan oman tulevaisuuden tavoitteita. Tällöin opiskelut voivat keskeytyä tai ainakin viivästyä mielenkiinnon puuttuessa, mikä tuntuu hieman ristiriitaiselta uudistuksen tavoitteisiin nähden.

Uudistusta tutkiessamme mieleemme heräsi asioita, joita voisi ehkä muuttaa. Tällä hetkellä hyväksytyn ylioppilaskokeen saa uusia vain kerran, jolloin yksittäisellä koesuorituksella on mielestämme liikaa painoarvoa. Siksi olisikin hyvä, jos kokeita saisi uusia vapaammin. Lisäksi lukiolaisten olisi tärkeää saada tutustua korkean asteen opintoihin ja ennen kaikkea työelämään käytännössä, jotta nykymaailman vaatimukset selkiytyisivät paremmin.

 

Nea Miettinen ja Siiri Sarvana

Tampereen lyseon lukio