Valikko 

Blogi

Terveisiä Marokosta

Julkaistu 31.3.2022

Osallistuin tällä viikolla Euroopan neuvoston kutsusta pyöreän pöydän keskusteluun Marokon parlamentissa, maan pääkaupungissa Rabatissa. Aihe koski nuorison osallisuuden edistämistä sekä koulutusratkaisuja, jotka ovat Marokon kehityksen kannalta aivan keskeisiä haasteita. Maan heikko koulutustaso ja korkea nuorisotyöttömyys ovat aiheuttaneet laajaa nuorten näköalattomuutta. Väestön polarisaatio voimistuu ja koulutus on suorastaan kriisissä.

Euroopan neuvoston tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoita ja tutkijoita. Keskusteluun osallistui lisäksi Marokon kansanedustajia ja nuorisopolitiikkaan keskittyvän työryhmän jäseniä. Minut kutsuttiin tilaisuuteen alustamaan erityisesti näkemyksistäni koulutus- ja nuorisopolitiikasta. Puheenvuorossani korostin koulutusmahdollisuuksien ohella tasa-arvon ja toimivan demokratian merkitystä kehitykselle. Eduskunnan tiedotteen puheenvuorostani voi lukea täältä.

Pidin tärkeänä nostaa keskustelussa esille demokratiakehitykseen ja tasa-arvoon, etenkin naisten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja korostaa niiden merkitystä tulevaisuuden kehityksen mahdollistajina. Kuten aina sanon, demokratia ja tasa-arvo kulkevat käsi kädessä – ja molemmilla on vahva yhteys koulutukseen. Marokko on varsin vakaa maa, mutta sillä on edelleen keskeisiä haasteita niin demokratian kuin tasa-arvon saralla. Kuningas käytännössä hallitsee maata vaaleilla valittujen päättäjien ylitse, medialla ei ole mahdollisuuksia toimia vapaasti ja kansainvälisissä tasa-arvon tilaa arvioivissa indekseissä Marokko sijoittuu lähelle häntäpäätä. Meille tärkeiden arvojen (kuten demokratian ja tasa-arvon) korostaminen tuntui erityisen tärkeältä siksikin, että vaikka Euroopan merkitys on maalle suuri, ei Marokko ole toistaiseksi asettunut tukemaan länsimaita YK:n yleiskokouksen Venäjän hyökkäyssotaa koskevissa äänestyksissä. 

Viime syksynä Marokossa järjestettiin parlamentti-, alue- ja kunnallisvaalit. Vaalituloksen myötä valta-asetelmat muuttuivat merkittävällä tavalla. Kymmenen vuotta vallassa olleen islamistisen pääministeripuolueen kannatus suorastaan romahti (pitkälti yli sadasta edustajasta alle viiteentoista). Uusi hallitus muodostuu liberaalimmista puolueista, jotka ovat lähellä kuningasta. 

Naisten osuus parlamentissa nousi vaaleissa kiintiöjärjestelmän kautta ja uudessa hallituksessa on enemmän naisministereitä kuin koskaan ennen Marokon historiassa. Vaikka tilaisuuden keskeinen sisältö koski koulutusmahdollisuuksia, olivat marokkolaiset kansanedustajat oikein kiinnostuneita käytännön kokemuksista tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisessä, esimerkiksi puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä ja kansalaisyhteiskunnan toiminnasta. 

Marokon talous on kasvussa ja kehityspotentiaalia löytyy monelta sektorilta. Euroopan Unionin kanssa tehtävä kauppa kattaa puolet Marokon ulkomaankaupasta, joten EU on maan keskeisin kumppani. Myös Suomen ja Marokon kahdenväliset suhteet toimivat ja yhteistyötä on viime aikoina pyritty aktivoimaan entisestään. Isoja mahdollisuuksia on kaupan saralla etenkin energiaan, kiertotalouteen ja koulutukseen liittyvillä aloilla. Suomalaista yritystoimintaa edistämässä on viime vuodesta asti toiminut myös Business Finlandin toimisto Casablancassa. Liikenneyhteydet Marokossa ovat erinomaiset, sillä infrastruktuuriin on panostettu valtavasti. Kaupungit ovat siistejä, tiet hyvässä kunnossa ja modernit pikajunat kulkevat. Maassa on nähdäkseni isoja mahdollisuuksia.