Valikko 

Blogi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön varapuheenjohtajaksi

Julkaistu 8.5.2017

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) valitsi minut kevätkokouksessaan järjestön varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018. Puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Ville Skinnari.

Eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenenä, Kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtajana ja Itämeriparlamentaarikoiden rehevöitymisraportoijana uskon, että uusi luottamustoimi tulee luontevaksi osaksi muita tehtäviäni. Vaikka kalastaminen ei kuulu aktiiviharrastuksiini, niin merellinen luonto on arjessani mukana sekä työn että vapaa-ajan kautta. Kestävä kehitys ja Itämeripolitiikka ovat tiiviisti mukana kansanedustajan työssäni, ja niitä osaamisalueita pääsen varmasti hyödyntämään tässä uudessa tehtävässä. Etenkin kesällä myös vapaa-aika painottuu merellisestä ympäristöstä nauttimiseen, mökillä ja veneillen.

Haluan uudessa luottamustoimessani kiinnittää huomiota uhanalaisten vaelluskalakantojen elpymisen tukemiseen. Kalastusta tulee tarkastella kestävyyden näkökulmasta ja selvittää esimerkiksi kalastusmatkailun potentiaalia osana kestävämpää kalapolitiikkaa.

Pienten vesivoimaloiden osuus vesivoiman tuotannosta ja siten hyöty energiantuotannolle on varsin pieni, säätövoiman kannalta lähes merkityksetön, mutta niiden aiheuttama haitta vaelluskaloille on suuri. Suomessa on valtava määrä patoja, mutta niiden haittoja kompensoimaan on rakennettu vain vähän kalateitä. Nekin pienvesivoimayhtiöt, joilla kalatievelvoitteita on, toteuttavat niitä varsin huonosti. Velvoitteiden parempi toimeenpano edellyttäisi vesilakiin muutosta (ja siten lain avaamista).

Olen kantanut huolta myös uhanalaisen järvilohen törkeästä salakalastuksesta. Tein asiasta viime vuonna kirjallisen kysymyksen, jossa patistettiin hallitusta ryhtymään toimiin uhanalaisen järvilohen suojelemiseksi.

Työ merellisen luonnon ja sen eläimistön suojelemiseksi, jatkuu. Nyt hieman uusin painotuksin. Kiitos luottamuksesta Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestölle.