Valikko 

Blogi

Skärgårdens ringväg kan fungera bättre

Julkaistu 10.12.2021

Intresset är nu stort för att turista i hemlandet. Naturligtvis har skärgården också tidigare dragit till sig framför allt stugfolk och båtfolk. Under de två senaste somrarna har antalet turister emellertid varit större än förut.

Ett av dragplåstren i vår region är Skärgårdens ringvägar. Mängden cyklister på rutterna har vuxit med tiotals procent i året. Senast nu måste uppmärksamhet fästas såväl vid ruttens säkerhet som vid serviceutbudet. I synnerhet längs Lilla ringvägen finns det numera efterfrågan på olika sorters service.

Med allt fler besökare är det viktigare än någonsin att satsa på hållbarhet så att också kommande generationer kan njuta av den ömtåliga skärgårdsnaturen. Det bästa skärgården har att erbjuda är lättillgängligt: vackra vyer, rena smaker och närhet till naturen har stor dragningskraft. Semesterfiraren är ute efter upplevelser och det är många som i synnerhet uppskattar att skärgården är autentisk. Turisterna blir hela tiden allt mer medvetna om allt som har med hållbarhet att göra. 

Servicen måste emellertid fungera och förbindelserna måste vara smidiga. Det är ganska lite som krävs för att Skärgårdens ringväg ska kunna göras till ett ännu mer attraktivt semestermål för alla ålderskategorier. Det är finns också EU-finansiering att tillgå för utvecklingsarbetet. 

Hittills är bara en liten del av Lilla ringvägen försedd med gång- och cykelväg. Resten av sträckan måste cyklisterna köra bland bilarna på en smal väg där sikten ställvis är dålig. Inte ens för en erfaren cyklist är det angenämt att cykla längs landsvägsrenen, än mindre för barn med mindre cykelerfarenhet.

En förbättring av till exempel sträckan Pargas-Nagu skulle kräva en investering på 2–4 miljoner euro. Satsningen skulle ge ökad säkerhet, trafiken skulle flyta bättre och fler turister skulle lockas att cykla. Samtidigt skulle bilförarnas säkerhet och bekvämlighet förbättras genom att cyklarna skiljs från den övriga trafiken.

På samma gång kunde guidningen och tillgången på information förbättras. Förbindelsefartygens tidtabeller, inkvarteringsmöjligheterna och restaurangernas öppettider ska stå att finna så enkelt och tydligt som möjligt. Turisten uppskattar också skyltning till bland annat utsiktsplatsernalängs rutten. 

Semester i hemlandet har redan länge varit ett centralt utvecklingsobjekt. Regeringen Rinne-Marin sade sig inleda en nationell programhelhet om turism. Under coronaepidemin har behovet blivit konkret. Alltför ofta har tyngdpunkten i turismutvecklingen varit i Helsingfors och Lappland. Vår fina skärgårds attraktionskraft får inte lämnas i skymundan.

Texten har också publiserats som en kolumn i Åbo Underrättelser.