Valikko 

Blogi

Sirén: Kiertotalous voi pelastaa Itämeren

Julkaistu 9.11.2016

 

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) näkee maatalouden olevan avainasemassa, kun Itämeren rantavaltiot miettivät keinoja meren pelastamiseksi. Sirén puhui aiheesta EU:n Itämeri-strategiaa käsittelevässä foorumissa Tukholmassa keskiviikkona 9. marraskuuta.

 

”Merkittävimmät ravinnepäästöt aiheutuvat edelleen maataloudesta. Siksi maatalous tulee nähdä ratkaisuna meren tilan parantamiseksi. Uskon, että kiertotalous, esimerkiksi ravinteiden kierron kautta, voi olla Itämeren pelastus”, Sirén totesi.

 

Itämeren tilasta on viime aikoina saatu sekä hyviä että huonoja uutisia. Esimerkiksi rehevöitymistä aiheuttavien ravinteiden kuten fosforin ja tyypin määrä on vähentynyt.

 

”Silti Itämerellä on alueita, joilla rehevöitymisen tila on erittäin huolestuttava. Kansainvälistä yhteistyötä rehevöitymisen vähentämiseksi tarvitaan edelleen”, Sirén painotti.

 

Sirén toimii Itämeren parlamentaarikkokonferenssin BSPC:n (Baltic Sea Parliamentary Conference) rehevöitymisraportoijana.

 

Tukholman Itämeri-tapahtuman järjestäjiä ovat muun muassa Euroopan komissio, Ruotsin hallitus ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Ympäristökysymysten lisäksi konferenssissa käsitellään 8.–9.11. esimerkiksi ihmiskauppaa, liikennettä ja logistiikkaa, kulttuuria ja innovaatioyhteistyötä.

 

Euroopan unionin Itämeren alueen strategia (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. Sen tarkoituksena on tiivistää Itämeren alueen EU-jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota ja kohdistaa resursseja siten, että niiden vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Strategian tavoitteena on alueen haasteiden ratkaiseminen ja mahdollisuuksien entistä parempi hyödyntäminen.

 

Lisätiedot:
Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén 050 513 2051

 

The 7th Strategy Forum of the EU Strategy for the Baltic Sea Region verkossa:

http://www.strategyforum2016.eu/

 

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta:
https://www.eduskunta.fi/FI/kansainvalinentoiminta/itameren_parlamentaarikkokonferenssi/Sivut/default.aspx