Valikko 

Blogi

Sirén ja Multala iloitsevat hallituksen miljoonapanostuksesta liikunnallisuuden lisäämiseen

Julkaistu 8.9.2015

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen julkisti tänään, että Liikkuvaan Kouluun on tulossa erillisrahoituksena 21 miljoonaa euroa vuosiksi 2016–2018. Hallituksen kärkihankkeissa linjataan Liikkuva Koulu -toiminnan laajentaminen valtakunnalliseksi niin, että se kattaa myös toisen asteen, ammatilliset oppilaitokset ja lukiot.

– Liikkuva koulu -hankkeessa on paljon erinomaisia toimintamalleja, joita nyt hyödynnetään laajemmin valtakunnallisesti. Tuntuu todella hyvältä, että luotuja hyviä käytänteitä päästään nyt levittämään erillisrahoituksen turvin. Hankkeen avulla ei ole vain lisätty liikunnallisuutta koulupäivään vaan on monipuolistettu koulupäiviä, tehty oppimisympäristöistä viihtyisämpiä sekä lisätty koulurauhaa. Kokoomuksen sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala ja Saara-Sofia Sirén painottavat kuitenkin, että hankerahoituksen turvin voidaan toimintaa käynnistää, mutta vähitellen on päästävä kohti pysyvää toimintatapaa ja liikunnallisempaa koulupäivää.

Hallitusohjelman kirjaus ”tunti liikuntaa koulupäivään” ilahduttaa kansanedustajia.

– Tämä on hallitusohjelman positiivisimpia kirjauksia. Kouluissa tavoitamme koko ikäluokan ja lisäämällä liikunnan aktiiviseksi osaksi koulupäivää parannamme koululaisten hyvinvointia, vireyttä ja terveyttä. Liikunta myös tutkitusti parantaa oppimista, kansanedustajat toteavat.

Hallitusohjelmakirjauksen käytännön toteutus on mietityttänyt monia. Multala ja Sirén haluavat liikunnan osaksi myös oppitunteja.

– Tunti liikuntaa tulee toteuttaa koulupäivän aikana hajautetusti. Osa tavoitteesta täyttyy aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan kautta ja välituntisin. Myös opetuksen sisältöä, opetustilanteita ja oppimisympäristöjä tulee kehittää aktiivisempaan ja liikunnan paremmin mahdollistavaan suuntaan. Kunnat tarvitsevat tukea oppimisympäristöjen kehittämisessä ja opettajat oman osaamisensa kehittämisessä kohti liikunnallisempaa koulupäivää, Multala ja Sirén toteavat.