Valikko 

Blogi

Samarbete krävs för utnyttjande av skärgårdens turismpotential

Julkaistu 7.6.2018

Under de senaste åren har Finland blivit en intressant turistdestination för utländska resenärer. Vi har ett mångsidigt utbud av saker att se och göra. Alternativen sträcker sig från Lapplands snötäckta fjäll till sommarskärgårdens marina miljö.

Turismen från utlandet till Finland slog rekord under fjolåret, då antalet övernattningar ökade med hela 17 procent. Även landets regering har identifierat tillväxtpotentialen inom turismbranschen, och man vill accelerera den ytterligare genom att vidareutveckla förutsättningarna för turism.

År 2017 lanserade regeringen Turism 4.0 -åtgärdsprogrammet, programmet fokuserar på tillväxt och förnyelse inom turismnäringen. Turismbranschens tillväxt stöds inom ramarna för projektet till exempel genom att vidare utveckla branschens marknadsföringsåtgärder, stärka företagens digitala kunnande, och genom att öka utbudet för året-runt turism.

Kust- och skärgårdsregionerna har identifierats som en av de fyra stora delregionerna inom finländsk turism. Visit Finland samarbetar inom målområdena med den inhemska turistnäringen i syfte att stödja turismens fortsatta tillväxt.

På lokal nivå vore det också viktigt att överväga hur turismföretagen, och det nätverk av fritids- och aktiviteter de erbjuder ytterligare kunde förstärkas genom samarbete. Att stärka kust- och skärgårdens identitet och stödja turismens tillväxtpotential är lönsamt ur hela regionens sysselsättningssynpunkt.

Tillsammans kan vi göra mer. Aktörerna i skärgården är små och däri ligger egentligen skärgårdens charm. Ett växande antal besökare kan dock betjänas bättre genom ett ökat samarbete. Digitala lösningar och gemensamma bokningssystem gör det lättare för turister att hitta alla tjänster i området.

För att resetjänsterna ska finnas tillgängliga för turister, är det även av största vikt att goda förbindelser säkerställs. I skärgårdssammanhang är det framförallt frågan om likvärdighet.

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser