Valikko 

Blogi

Saaristomeri on vielä pelastettavissa

Julkaistu 26.6.2020

Jokakesäinen, tuttu ja ikävä aihe alkaa jälleen nousta monen mieleen, kun sinilevälautat ajelehtivat mökkien ja virkistysalueiden rannoille. Meremme huonovointisuus on kaikkea muuta kuin uusi aihe – Itämeren tilanne on ollut huolestuttava jo vuosikymmenten ajan. Lukuisista strategioista ja sitoumuksista huolimatta hyviä tuloksia on saatu vain paikoitellen eikä kokonaistilanne ole parantunut.

Olen jättänyt tänään Itämeren tilanteesta ja etenkin Saaristomeren osalta tarvittavista kiireellisistä toimenpiteistä kirjallisen kysymyksen hallitukselle. 

Viime kaudella tilanteen parantamiseksi saatiin pientä edistystä, kun Sipilän hallitus käynnisti Itämeren suojeluhankkeen, jolle osoitettiin 45 miljoonan euron suuruinen rahoitus vuosille 2019-2021. Nykyinen hallitus on viisaasti jatkanut rahoitusta myös tuleville vuosille. Hanke on kohdistunut ennen kaikkea peltojen kipsikäsittelyyn, jolla on tutkitusti saatu hyviä tuloksia ravinnevalumien ehkäisyssä. On tärkeää, että rahoitusta kohdistuu myös peltojen rakennetta parantaviin toimiin rakennekalkin sekä kuitulietteiden käytön lisäämisen kautta. Nämä toimet eivät kuitenkaan riitä ratkaisemaan meren tilannetta, vaan tuovat pikemminkin hetkellistä ensiapua. Vaikuttavammat päätökset edellyttäisivät puuttumista ravinnevalumien juurisyihin.

Kirjallisessa kysymyksessäni tuon esille etenkin Saaristomeren hälyttävän tilanteen. Rehevöitymistä ruokkivan fosforin valumista vesistöihin on pystytty vähentämään koko Itämeren alueella 25 prosenttia ja Suomenlahdella peräti 60 prosenttia. 

Saaristomerellä vähennystä ei kuitenkaan ole tapahtunut 25 vuoteen. Kulunut talvi oli Saaristomeren kohdalla ravinnevalumien ennätysaikaa. Valumat talvikuukausien aikana olivat suuremmat kuin aiemman ennätysvuoden 2008 koko vuoden lukemat. Tulevana kesänä tilanne tullee valitettavasti näkymään ennen kaikkea sinilevän suurina määrinä. Sinilevähavaintoja on jo tehty eri puolilla Saaristomerta.

Suurin yksittäinen rehevöitymisen aiheuttaja on Saaristomeren valuma-alueen maatalous, jonka osuus Saaristomereen päätyvästä fosforista on merkittävä.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri tilasi selvitystyön meren pitkäaikaisesta puhdistamisesta. Selvityksessä todetaan, että merien pitkäaikainen puhdistaminen vaatii valumavähennysten ja esimerkiksi kipsikäsittelyjen lisäksi myös muita toimia. Selvityksessä kehotetaan kiinnittämään huomiota erityisesti biomassan talteenottoon ja uudelleenkäyttöön. Selvitys siis vahvistaa samaa viestiä kuin niissä avauksissa, joita Kokoomuksessa tehtiin viime kaudella. Samansuuntaiset johtopäätökset löytyvät myös parin vuoden takaisesta Itämeren rehevöitymistä käsitelleestä raportistani. 

Toinen selvityksessä mainittu tärkeä toimenpide Saaristomeren tilan parantamiseksi on kalastus. Luonnonkalan kestävää pyyntiä tulisi edistää ja lisäksi Suomen tulisi luoda kansallinen strategia luonnonkalan tuotekehitystä ja markkinointia varten.

Selvitystyössä todetaan, että kaikkia hyväksi havaittuja keinoja käyttämällä, tehostamalla ja parantamalla, ravinnevirtojen suunta olisi käännettävissä. Tämä johtaisi veden laadun parantumiseen jopa muutamassa vuodessa. 

Odotankin nyt kaikkien meremme tilanteesta huolissaan olevien ihmisten puolesta ministerin vastausta siihen, mitä toimia hallitus on valmis käynnistämään ja tehostamaan ravinnevalumien vähentämiseksi, rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja Saaristomeren pelastamiseksi.