Valikko 

Blogi

Rajalaissa kysymys on turvallisuudesta

Julkaistu 9.7.2024

Eduskunta on tällä viikolla koolla käsittelemässä rajaturvallisuuslakia eli lakia väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Esitys on herättänyt paljon julkista keskustelua. Muutama pointti:

1. Rajaturvallisuuslaissa kysymys on nimenomaan turvallisuudesta. Laki lisäisi toimivaltuuksia tilanteissa, joissa vieras valtio pyrkii painostamaan Suomea ihmisiä hyväksikäyttämällä. Kysymys on siis Venäjän hybridivaikuttamisen torjumisesta ja siihen varautumisesta. 

2. Turvallisuusviranomaiset puoltavat lakia. Esimerkiksi Rajavartiolaitos on katsonut, että laille on ehdoton tarve. Olemme jo nähneet, miten häikäilemätön ja kyyninen naapurimaamme Venäjä on. Myös tiedustelutieto on vahvistanut näkemystä siitä, minkälaisiin toimiin rajanaapurimme on valmis. Riskitaso on edelleen korkealla.

3. Lain säätäminen on ennen kaikkea ennakointia ja varautumista. Laki realisoituu ainoastaan tilanteessa, jossa Suomeen kohdistuu hybridihyökkäys. Kysymys on Suomen varautumisesta tällaiseen toimintaan. Toivottavasti lakia ei koskaan tarvita. Lain tarkoitus on ennen kaikkea lähettää selkeä viesti: Suomi on valmistautunut kaikenlaiseen vaikuttamiseen.

4. Kynnys rajalain käyttöön on korkealla. Laki on 

  • väliaikainen. 
  • rajattu tarkkaan niin ajallisesti, alueellisesti kuin sisällöllisesti. 
  • mahdollistava. 

Sitä käytetään vain poikkeustilanteen edellyttäessä, eli tilanteessa, jossa Suomeen kohdistuisi hybridivaikuttamista. Päätös rajalain käyttöönotosta perustuisi viranomaisarvioon.

5. Lakiprosessi on demokratian ja perustuslain mukainen. Perustuslakiin kuuluu myös mahdollisuus poikkeuslakeihin. On vastuullamme turvata Suomen ja suomalaisten turvallisuus kaikenlaisissa tilanteissa.

Hallintovaliokunta teki esitykseen muutoksia perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla. Esityksessä on myös erikseen vahvistettu heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien toteutumista myös poikkeuslain voimassa ollessa. Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyy lausuma, joka koskee lain seurantaa etenkin EU-oikeuden näkökulmasta.

6. Lailla torjutaan tilanteita, joissa Venäjä käyttäisi ihmisiä hyväksi Suomea vastaan. Suomi ei voi hyväksyä ihmisten välineellistämistä, eli ihmisten joutumista hybridivaikuttamisen välikappaleiksi. Hallituksen esityksessä vastataan haasteisiin suhteessa kansainvälisiin sopimuksiin. Laki rajoittaisi turvapaikanhakua ainoastaan rajoituksen kattamalla alueella. Avoinna olevilta rajanylityspisteiltä turvapaikkaa voisi myös poikkeustilanteessa hakea. Kaikki turvapaikkahakemukset luonnollisesti käsitellään asianmukaisesti. Lisäksi lain voimassa ollessakin kansainvälistä suojelua koskeva hakemus otettaisiin vastaan tilanteissa, joissa kysymys olisi haavoittuvassa asemassa olevan henkilön (esim. lapsen) oikeuksien turvaamisesta tai siitä, että henkilö olisi vaarassa joutua ihmisarvoa loukkaavan kohtelun (esim. kidutuksen) kohteeksi lähtömaassaan.

7. Turvallisuuskysymyksissä yhtenäisyys korostuu. Turvallisuus on teema, jonka tulee ylittää hallitus- ja oppositiorajat. Viime kaudella eduskunta käsitteli samaa teemaa. Tällöin päätettiin lähes yksimielisesti muuttaa rajavartiolakia siten, että poikkeustilanteessa (vieraan valtion käyttäessä välineellistä maahantuloa) koko itäraja on käytännössä mahdollista sulkea. Huom! Tämä 2022 hyväksytty laki koskee myös turvapaikanhakua ja sillä siis rajoitetaan perusoikeuksia. Raja on ollut nyt kiinni kuukausikaupalla, eikä sitä ole vastustettu oikeastaan muiden kuin Ano Turtiaisen toimesta. Itse asiassa päinvastoin, esimerkiksi Pekka Haavisto vaati presidentinvaalien alla vielä kovempia ja nopeampia toimia rajalle.

Vuonna 2022 turvallisuuskysymyksissä löytyi siis laaja yhtenäisyys. Tällä hetkellä tilanne on hieman eri. Vasemmistoliiton lisäksi vihreät ovat jo ennakkoon ilmoittaneet vastustavansa lakia. (Vuonna 2022 vihreillä oli sisäministerin salkku, nyt he ovat oppositiossa.)

Eduskunta käsittelee rajaturvallisuuslakia parhaillaan. Esityksestä on tarkoitus äänestää perjantaina. Se tarvitsee 5/6 enemmistön tullakseen hyväksytyksi. Rajalaki ei ole yksinkertainen. Se ei myöskään ole täydellinen. Laki on monella tavalla poikkeuksellinen. 

Pidän hyvänä, että vakavasta asiasta on käyty laajaa keskustelua. Ymmärrän lakiin liittyviä huolia, ja olen itsekin halunnut punnita asiaa monelta kantilta ennen päätöksentekoa. Etenkään tällaisissa asioissa en halua rynnätä nopeisiin reaktioihin, vaan perehtyä huolella ajan kanssa. Yllä kirjoittamani pohjalta pidän tämän lain hyväksymistä perusteltuna suhteessa niihin riskeihin, joita Venäjän toimiin liittyy.