Valikko 

Blogi

Positivt från regeringens halvtidsöversyn

Julkaistu 10.5.2017

 

Under detta år har vi fått höra länge efterlängtade och positiva ekonomiska nyheter. Efter tio magra år är även en måttlig tillväxt en stor och glädjande nyhet. Vi är klart på väg i rätt riktning.

Regeringens fokus har helt befogat legat på att förbättra sysselsättningen och att skapa ekonomisk tillväxt. Det verkar som att regeringens lösningar har varit effektiva.

Finansministeriet förutspår att den ekonomiska tillväxten i år kommer att uppgå till 1,2%. Siffran är positiv, trots att man ännu i början av 2000-talet utan tvekan hade betraktat den som alarmerande låg. Konsumenternas och företagens förtroende för ekonomin har förbättrats. Dessutom kommer den för Finland så viktiga exporten att växa.

Gällande tillväxttalen bör man komma ihåg, att detta ännu inte är tillräckligt för att korrigera det offentliga underskottet. På samma sätt kommer regeringens tillväxtmål för sysselsättningen inte att kunna uppnås med denna fart. Det är inte bara frågan om konjunkturer, utan en strukturell grop. Behovet av strukturreformer är därför ytterst kritiskt. Förutom sote-reformen krävs flexibilitet på arbetsmarknaden och en ambitiös reform av familjeledigheterna. Gällande dessa har arbetet endast börjat.

I vilket fall som helst är halvtidsöversynen på många sätt ganska positiv. För en regering som arbetar inom snäva ramar, är det viktigt att hitta en gemensam ekonomisk synvinkel.

Jag ger dock regeringen ett speciellt tack för uppmärksammandet av en hållbar utveckling. Även i ett stramt ekonomiskt läge kom man även ihåg miljön och naturen. För energi- och klimatåtgärder gavs en tilläggsfinansiering på 25 miljoner euro för att främja bl.a. cirkulationsekonomi, förnybar energi och transporter med låga utsläpp. Ur en naturskyddets synpunkt sett, är det årliga tilläggsanslaget på fem miljoner för METSO-programmet en glädjande nyhet. Programmet har som uppgift att skydda skogarnas biologiska mångfald. Även utvecklingssamarbetet fick ett litet, men viktigt tillägg.

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser