Valikko 

Blogi

Pienten lasten vanhempien mahdollisuus osallistua päätöksentekoon paranee

Julkaistu 23.10.2018

Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksessä parannetaan lapsiperheiden yhdenvertaisuutta monella tavalla. Erityisen onnistuneena pidän linjausta siitä, ettei kunnallisen luottamustoimen hoitamista enää jatkossa pidettäisi vanhempainpäivärahan maksamiseen vaikuttavana ansiotyönä. Tästä aiheesta olen tehnyt lakialoitteen vuonna 2016, ja seuraavana vuonna eduskunnan naisverkoston voimin aloite uusittiin. Nyt on hienoa nähdä, että asia etenee hallituksen esityksenä.

Pienten lasten vanhemmilla on oltava tasapuoliset mahdollisuudet osallistua politiikkaan. Nykyisin kunnallisissa luottamustoimissa toimiminen tulkitaan työksi ja palkkiot ansiotuloksi. Tämä on johtanut siihen, että luottamustehtävissä toimivien vanhempainetuudet on maksettu minimimääräisinä. Nykyinen käytäntö on syrjivä pienten lasten vanhempien osallistumismahdollisuuksien näkökulmasta. Onneksi tähän tulee nyt muutos.

Ansiotyötulojen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo, kun taas kunnallisista luottamustoimista maksettavien palkkioiden tarkoituksena on tarjota korvaus tehtävään kuluvasta ajasta. Tämä korvaus turvaa samalla ihmisille perustuslaillisen oikeuden osallistua päätöksentekoon.

Kunnallisista luottamustoimista maksettavia palkkioita ei pidä luokitella ansiotuloksi. Pienten lasten vanhemmat ovat tässä vielä erityisen heikossa asemassa suhteessa muihin etuudensaajiin. Esimerkiksi työttömyysetuutta saavien kohdalla kokouspalkkiot eivät vähennä etuuden määrää. Lain on turvattava yhdenvertainen mahdollisuus kaikille.

Sairausvakuutuslakiin tehdään samalla muitakin perheiden asemaa parantavia muutoksia, joita pidän todella tervetulleina. Laki ottaa viimein huomioon sen, että Suomessa on erilaisia perheitä.

Esimerkiksi adoptiovanhemman vanhempainrahakautta pidennetään ja ehdotetaan, että kaikilla lapsen oman perheensä ulkopuolelta adoptoivilla olisi oikeus vanhempainrahaan. Lisäksi isyysraha myönnettäisiin jatkossa monikkoperheiden isille pidennettynä. Lapsesta yksin huolehtivalle äidille puolestaan tulisi oikeus vanhempainpäivärahakauden pidennykseen.