Valikko 

Blogi

Perhevapaauudistus on välttämätön

Julkaistu 18.2.2018

Hallituksen perhevapaauudistus kariutui yllättäen perheministeri Annika Saarikon ilmoitettua yksipuolisesti kaatavansa uudistuksen. Jatkovalmiuksia ei löytynyt, vaikka asiaa käsiteltiin Saarikon ilmoituksen jälkeen vielä hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.

Ratkaisu on iso pettymys, sillä perhevapaauudistuksen tarpeesta on vallinnut laaja yhteisymmärrys. Sitä kannattavat suurin osa eduskuntapuolueista, kaikki työmarkkinajärjestöt ja suuri joukko kansalaisjärjestöjä.

Suomessa pienten lasten äitien työllisyysaste on muihin Pohjoismaihin verrattuna selvästi alhaisempi ja perhevapaiden pito jakautuu meillä epätasaisemmin vanhempien kesken. Hoivavastuun kasautuminen naisille vaikuttaa naisten työmarkkina-asemaan heikentävästi. Vaikutukset ulottuvat esimerkiksi palkkaeriarvoisuuteen, sekä naisten miehiä pienempiin eläkkeisiin.

Perhevapaauudistuksen toteutuessa kyseessä olisikin ollut tämän hallituksen tärkein tasa-arvoteko. Syksyn budjettiriihessä saatu päätös uudistuksen toteuttamisesta oli tärkeä signaali hallituksen halusta edistää sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla. Muutoin hallitusohjelma on ollut tasa-arvoa edistäviä tavoitteiden osalta varsin suppea.

Juuri rakenteita muuttamalla voitaisiin tukea myös asennemuutosta yhteiskunnassa ja tavoitella tilannetta, jossa perhevapaiden käyttö jakautuu tasaisemmin sukupuolten välillä. Perhevapaita on uudistettava siten, että tasavertainen mahdollisuus perhevapaalle jäämiseen taataan molemmille vanhemmille.

Nykyinen järjestelmä ei vastaa nykypäivää. Se on kankea ja joustamaton, eikä ota huomioon erilaisia perheitä. Uudistuksen myötä olisi saatu korjattua isojen rakenteellisten tarpeiden lisäksi lukuisia konkreettisia epäkohtia. Monimuotoisten perheiden lapset (kuten adoptioperheet ja sateenkaariperheet) ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa perhevapaiden suhteen.

Kokoomus on pitänyt esillä perhevapaiden uudistamisen tarvetta jo pitkään. Valmius erilaisiin vaihtoehtoihin, niin mallin kuin rahoituksen osalta, oli Kokoomuksen puolesta esillä viimeiseen asti. Uudistus törmäsi lopulta siihen, ettei kaikilla hallituspuolueilla ollutkaan valmiutta muuttaa vallitsevia rakenteita.

Perhevapaauudistus on välttämätön niin tasa-arvon, työllisyyden, lasten oikeuksien kuin perheiden toimivan arjen kannalta. Vaikka uudistus nyt kaatui, työ sen edistämiseksi ei lopu.

Kokoomuksen tavoitteena on saada malli, jossa perhevapaat jakautuvat vanhempien välillä nykyistä tasaisemmin, joka kannustaa pienten lasten äitejä palaamaan työelämään (vaikka osa-aikaisesti), joka edistää lasten osallistumista pedagogiseen varhaiskasvatukseen, joka lisää joustavuutta ja huomioi erilaiset perheet.

Perhevapaauudistus tulee saada seuraavaan hallitusohjelmaan. Kokoomus on siihen sitoutunut.

 

Saara-Sofia Sirén (kok.)
kansanedustaja
Turku

 

Mielipidekirjoitus julkaistu Turkulaisessa 18.2.2018