Valikko 

Blogi

Onnittelut uusille ylioppilaille ja ammattiin valmistuneille

Julkaistu 6.6.2016

Tänä viikonloppuna uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet saavat käteensä todistukset ja palkkion puurtamisestaan. Me Kokoomuksen sivistysvaliokunnan kansanedustajat haluamme onnitella kaikkia valmistuneita upeasta suorituksestanne, josta voitte ansaitusti olla ylpeitä.

Kouluttautunut nuoriso on Suomen menestystekijä nyt ja tulevaisuudessa. Tuemme parhaiten suomalaisten osaamisen kasvua ja valmiuksia pärjätä alati muuttuvassa työelämässä varmistamalla koulutuksen laadun, ajantasaisuuden ja kiinnostavuuden kaikilla koulutusjärjestelmämme tasoilla.

Hallitus on lähtenyt määrätietoisesti kehittämään sekä lukiota että ammatillista koulutusta vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Uusi lukio -ohjelmassa haetaan kokeilujen kautta uusia oppimisratkaisuja, ja valinnaisempaa tuntijakoa kokeillaan ensi syksynä käynnistyvällä lukiokokeilulla. Myös korkeakoulujen valintakoejärjestelmään suunnitellaan muutoksia, joilla sujuvoitetaan pääsemistä jatko-opintoihin. Ylioppilastutkintoa pyritään hyödyntämään opiskelijavalinnassa aikaisempaa vahvemmin, mutta samalla varmistetaan, että myös ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla säilyy jatkossakin mahdollisuus hakea korkeakouluopintoihin.

Myös ammatillisen koulutuksen puolella on suuri muutos käynnissä. Hallitus valmistelee parhaillaan ammatillisen koulutuksen reformia. Koulutuksen rakenteita, rahoitusta ja toimintatapoja uudistetaan niin, että ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan paremmin tulevaisuuden ammattiosaamisen tarpeisiin. Kokoomuksen pitkään ajama koulutussopimus tullaan ottamaan käyttöön ammatillisen koulutuksen reformin osana, jotta yhä useampi voisi päästä suorittamaan ammatillisen koulutuksen tutkintoaan työelämässä. Reformi on tärkeä rakenneuudistus kohti työelämälähtöisempää ja osaamisperusteista sekä tulevaisuuden tarpeet huomioivaa ammatillista koulutusta. Työelämään tarvitaan jatkuvasti enemmän osaavia ammattilaisia – tekeviä käsiä ja käytännön osaamista.

Rentouttavaa kesää kaikille valmistuneille toivottaen,

Saara-Sofia Sirén, Sanna Lauslahti, Sari Raassina ja Sari Multala