Valikko 

Blogi

Onnea matkaan Roope!

Julkaistu 16.6.2017

Saariston jätehuolto ja konkreettinen merensuojelutyö saaristossa nojaavat vahvasti Pidä Saaristo Siistinä ry:n tekemälle työlle. Yhdistyksen työssään käyttämä välineistö on jo pitkään kaivannut uusimista. Valtiovarainministeriön syksyllä 2016 julkistamaan budjettiehdotukseen sisältyi 0,5 miljoonan euron tuki saariston jätehuoltotyöhön. Summa kohdennettiin Pidä Saaristo Siistinä Ry:n alusinvestoinnin tukemiseen. Investointi mahdollisti viimein uuden huoltoaluksen hankinnan. Tämän tavoitteen eteen yhdistys on jo pitkään tehnyt määrätietoista työtä.

Uuteen huoltoalukseen tehty investointi mahdollistaa toiminnan jatkumisen ylipäänsä. Alushankinnan toteutumisella on euromääräänsä suurempi merkitys Itämerelle ja kaikille valuma-alueella asuville ihmisille.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n uusi huoltoalus, M/S Roope, vihittiin tällä viikolla käyttöön Turussa. Minulla on kunnia toimia uuden aluksen kummina ja tässä roolissa suoritin aluksen kasteen, sekä pidin puheen kastetilaisuudessa Forum Marinumin edustalla.

 

Merten roskaantuminen on muutaman viime vuoden aikana tunnistettu uudeksi, merkittäväksi ympäristön puhtautta ja luonnon monimuotoisuutta uhkaavaksi tekijäksi. Valtaosa mereen päätyvästä roskasta on meille näkymättömissä pinnan alla, ehkä siksi ongelmakin valkenee hitaasti. Meille on vasta selviämässä millaisia kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi muovijätteen pääsyllä meriin voikaan olla.

Vesistöjemme tila on yhteinen asiamme. Vastuuta merten roskaantumisesta on otettava yhä voimakkaammin ja yhä laajemmin, jos haluamme jättää lapsillemme muutakin kuin merellisen kaatopaikan. Roskat päätyvät meriin pääosin maalta ja ne voivat esimerkiksi jokia pitkin kulkeutua hyvinkin kaukaa. Vastuu merten puhtaudesta onkin ihan jokaisella meistä. Toimivan jätehuollon kautta voidaan edesauttaa sitä, että jokaisella kansalaisella on hyvät edellytykset kierrättää materiaaleja ja ohjata ne oikeaan paikkaan, kun tuotteen käyttöikä tai omakohtainen tarve päättyy.

Kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry