Valikko 

Blogi

Olen ehdolla Voimisteluliiton puheenjohtajaksi

Julkaistu 18.9.2017

 

Olen päättänyt asettua ehdolle Voimisteluliiton puheenjohtajaksi.

Monet toimintaani seuranneet tietävätkin, että alun perin seuratyö on johtanut minut yhteiskunnallisen vaikuttamisen pariin. Taustani on vahvasti liikunnan ja urheilun parissa, ensimmäiset luottamustoimeni löytyvät niin ikään sieltä.

Yhdeksän vuotta kuntapolitiikkaa ja kaksi vuotta kansanedustajana ovat kasvattaneet kokemusta poliittisesta vaikuttamistyöstä. Kokemusta on vuosien varrella karttunut myös valtakunnallisten järjestöjen johtamisesta. Voimisteluliiton puheenjohtajuus tuntuu nyt luontevalta paluulta siihen toimintaan, josta alun perin olen ponnistanut vaikuttajauralle. Ja uskoisin voivani antaa tähän työhön paljon.

Voimisteluliitto on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista ja suurin tyttöjen ja aikuisten liikuttaja. Voimistelulajien harrastajamäärät ovat kasvussa ja huippu-urheilun puolella on viime vuosina saatu upeita tuloksia kansainvälisillä kentillä. Liittoa on viety taitavalla tavalla eteenpäin kuluneiden vuosien aikana. Voimistelulajien yhteistyö on hyvää ja liiton talous tasapainossa. Perusteellisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena Voimisteluliitto on erinomaisessa tilanteessa.

Mitä minä siis voisin antaa Voimisteluliitolle?

Voimisteluliiton puheenjohtajana toimisin nostaakseni voimistelulajien tunnettuutta entuudestaan, sekä vahvistaakseni voimistelulajien asemaa ja arvostusta liikunta- ja urheilukentässä. Voimisteluliiton ollessa yksi Suomen suurimmista lajiliitoista, tulisi tämän näkyä vahvemmin olosuhde- ja resurssikysymyksissä.

Henkilökohtaisesti minulle tärkeä teema on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Pidän tärkeänä, että naisvaltaiset lajit näkyvät siinä missä miestenkin lajit. Tässä meillä on tehtävää niin asenteiden kuin rakenteiden tasolla. Lisäksi haluan pitää esillä harrastusten kustannusten hillitsemistä. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus harrastaa. Tämän tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan yhteistyötä ja laaja-alaista keskustelua harrastusten kustannuksista lajiliittojen, julkisen sektorin ja seurojen yhteistyössä.

Uskon, että kartuttamastani kokemuksesta, sekä verkostoistani johtuen minulla olisi paljon annettavaa Voimisteluliiton puheenjohtajana. Lähden ehdolle huolellisen harkinnan perusteella, innostuneena visioimistani tavoitteista mahdolliselle puheenjohtajuuskaudelle, sekä sydän täynnä kiitollisuutta kaikesta saamastani kannustuksesta.

 

 

Hakemuksessani Voimisteluliiton puheenjohtajaksi kerron tarkemmin tavoitteistani ja näkemyksistäni tehtävään liittyen. Tässä alla poimittuna vastaukseni hakemuslomakkeesta:

 

Miksi olet ehdolla Voimisteluliiton hallitukseen?

Voimistelu on ollut iso osa elämääni lapsuudestani lähtien. Olen voimistelija ainakin kolmannessa polvessa, ja aloittanut voimistelun jo vauvana. Nyt rakkaus voimisteluun on siirtynyt eteenpäin omalle jälkikasvulleni.

Tunnen voimistelutoimintaa laajasti, ymmärrän seuratyön arkea ja tiedän tarkasti liikunnan ja urheilun järjestökentällä tapahtuvat muutokset ja tulevaisuuden haasteet. Haluan osaltani olla nostamassa voimistelua yhä vetovoimaisemmaksi ja vaikuttavammaksi koko sillä potentiaalilla, jonka tiedän upeissa lajeissamme ja suuressa toimijoiden joukossamme olevan.

Minulla on vahva voimistelu- ja järjestötausta, sekä kokemusta myös valtakunnallisten järjestöjen johtotehtävistä. Olen ollut mukana voimisteluseuroissa harrastajana, valmentajana, seuran luottamushenkilönä ja nyt myös harrastavan lapsen vanhempana. Aktiivinen toiminta oman kasvattiseurani puheenjohtajana johti merkittäviin luottamustehtäviin voimistelun ja laajemminkin liikunnan ja urheilun parissa.

Seuratyö on ollut polkuni myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen pariin niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kuntapolitiikassa olen aloittanut poliittisen urani nimenomaan liikuntavaikuttajana toimiessani muun muassa Turun kaupungin liikuntalautakunnan puheenjohtajana ensimmäisellä valtuustokaudellani. Kaupunginvaltuutettuna olen seurannut tiiviisti paikallista liikuntapolitiikkaa myös puheenjohtajakauteni jälkeen toimiessani mm. kaupunginhallituksen jäsenenä ja tässä roolissani liikuntalautakunnan tarkkailijana. Kansanedustajana liikuntapolitiikka on ollut myös läheisesti mukana työssäni sivistysvaliokunnan jäsenyyden myötä sekä valtion liikuntaneuvoston varajäsenenä.

Koen voivani Voimisteluliiton puheenjohtajan tehtävässä yhdistää luontevasti ja uskottavasti kokemukseni voimistelu-, seura- ja järjestötyöstä yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Esimerkiksi lasten- ja nuorten harrastusmahdollisuudet sekä urheilun olosuhdeasiat ovat olleet työni keskiössä myös poliittisena toimijana. Voimisteluliiton puheenjohtajuus olisi innostava ja mielekäs mahdollisuus minulle hyödyntää vuosien saatossa karttunutta osaamistani, kokemustani sekä laajoja verkostojani. Tehtävä tuntuu ikään kuin luontevalta paluulta siihen toimintaan, josta alun perin olen ponnistanut vaikuttajauralle.

 

Mitkä ovat mielestäsi Voimisteluliiton haasteet tulevaisuudessa?

Järjestökenttä on kaikkiaan murroksessa, mikä heijastuu kaikkien lajiliittojen toimintaan. Vapaaehtoisuuteen pohjautuva seuratyö on jatkuvassa muutoksessa, kilpailu vapaa-ajasta kiihtyy erityyppisen toiminnan välillä ja tutkimustenkin mukaan halukkuus sitoutua pitkäaikaiseen talkootyöhön vähenee. Liikunta- ja urheilukenttä ammattimaistuu.

Edellä mainitut muutokset ovat omiaan nostamaan harrastusten hintoja. Leena Harkimon johtama työryhmä selvitti lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksia vuonna 2016 julkaistussa raportissa. Työryhmän raportissa harrastusten hintojen nousua kuvataan monitahoiseksi ongelmaksi, joka vaatii ratkaisuja niin julkisilta toimijoilta, lajiliitoilta kuin seuroiltakin. Riskinä on, että erityisesti pienituloisissa perheissä harrastuksen hinta voi muodostua esteeksi. Mielestäni asian ratkaisemiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja keskustelua, sillä harrastuskustannusten nousu ei palvele ketään.

Riittämättömät olosuhteet ovat useampien voimistelulajiemme keskeinen haaste. Kysymys on osittain myös tasa-arvoon liittyvä, sillä monissa kaupungeissa perinteisesti ”miesten lajeiksi” mielletyt palloilulajit ovat edunvalvonnassa ajaneet täysin ohi lajien, joissa valtaosia harrastajista on tyttöjä tai naisia. Tämä näkyy suoraan investoinneissa harjoittelumahdollisuuksien parantamiseksi. Syksyllä 2017 toteutetaan ministeri Rehulan tilaama selvitys kuntien liikuntavuorojen jakautumista sukupuolten kesken. Vuonna 2018 on siis otollinen aika olla aktiivinen olosuhdeasioihin liittyvässä edunvalvonnassa.

Iso haaste onkin siis voimistelun näkyvyyden ja sen myötä tunnettuuden ja arvostuksen nostaminen. Voimisteluliitto on yksi Suomen suurimmista lajiliitoista, jonka merkittävyys tulee saada vahvemmin esille resursoinnissa ja vaikutusmahdollisuuksissa kaikilla tasoilla.

 

Miten arvioit Voimisteluliittoa ja sen toimintaa? Mitä arvostat Voimisteluliitossa?

Arvostan Voimisteluliitossa yhteistyön henkeä, joka välittyy kaikkeen toimintaan. Olen vuosien saatossa tutustunut voimistelun kautta lukemattomiin osaaviin ihmisiin. Voimisteluyhteisö on kuin perhe, joka koostuu lukemattomista eri osa-alueiden taitajista, jotka puhtaasti ’rakkaudesta lajiin’ tekevät työtä yhteisen tavoitteen eteen. Arvostan voimistelun parissa erilaisissa tehtävissä toimivia todella korkealle ja koen ylpeyttä siitä, että saan olla osa tätä joukkoa.

Voimisteluliitto on hyvässä tilanteessa tällä hetkellä. Talous on tasapainossa, toiminta on linjassa strategian kanssa ja harrastajamäärät ovat kasvussa. Arvostan sitä, miten Voimisteluliitossa on onnistuttu uudistamaan toimintaa ja samalla pidetty kiinni siitä, että myös perinteitä ja historiaa pidetään arvossa. Toiminta on pitkäjänteistä ja laadukasta. Voimisteluliitto on arvostettu toimija ja esimerkiksi tapahtumien organisointia kiitellään vuolaasti niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Lajien yhteistyö on mielestäni vahvistunut kovasti ja tulokset puhuvat myös sen puolesta. Voimisteluliitto näyttäytyykin ulospäin yhtenäisenä ja yhteen hiileen puhaltavana toimijana. Se on mielestäni merkittävä asia ja tärkeä etu viestittäessä Voimisteluliiton tavoitteista eteenpäin.

 

Mitkä ovat mielestäsi Voimisteluliiton mahdollisuudet tulevaisuudessa?

Voimistelun ja Voimisteluliiton mahdollisuudet tulevaisuudessa ovat merkittävät. Siitä kertovat monet indikaattorit, kuten menestyksekkäät tapahtumat, hitaasti mutta tasaisesti kasvava medianäkyvyys, kasvavat harrastajamäärät kaikissa lajeissa sekä hienot tulokset kansainvälisillä huippukentillä.

Näen kovasti potentiaalia seurojen välisen yhteistyön kehittämisessä edelleen, myös yli lajirajojen. Voimistelua tulee kehittää edelleen ajatuksella meidän kaikkien yhteisestä ”voimisteluperheestä”.

Huippuvoimistelun osalta valmiuksia on jatkaa voitokkaalla tiellä useammassa lajissa aina olympialaisiin asti. Lajit kehittyvät vauhdilla, enkä pidä mahdottomana uusiakaan olympialajeja tulevaisuudessa.

Harrastemuotoisen toiminnan osalta kysyntä vapaamuotoisempaan harjoitteluun kasvaa koko ajan ja voimisteluseuroilla on hyvät mahdollisuudet vastata tähän kasvavaan tarpeeseen.

Haluan edelleen vahvistaa Voimisteluliiton roolia aktiivisena toimijana lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin kannustajana. Koulujen ja harrastusseurojen välistä yhteistyötä lisäämällä (kuten esim. Liikkuva koulu -hankkeen kautta) voidaan tehdä merkittäviä tekoja lasten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi ja tällaisessa työssä Voimisteluliitolla olisi historiansa ja osaamisensa puolesta paljon annettavaa.

 

Mitä asioita haluaisit viedä eteenpäin Voimisteluliitossa?

Voimisteluliitolla on hyvin valikoidut strategiset painopisteet, joiden pohjalta toimintaa on määrätietoisesti jatkettava. Uskon, että osaamiseni seuratyöstä antaa edellytykset ymmärtää noiden tavoitteiden merkityksen toiminnan kehittämiselle, ja kokemukseni kunta- ja valtakunnan tason päätöksenteosta antaa valmiudet viedä niitä eteenpäin.

Osaamisen kehittäminen ja yhteistyön hyödyntäminen ovat laadukkaan ja uudistuvan toiminnan peruselementtejä, joihin panostamisen uskon aina kannattavan. Voimistelun monipuolisten mahdollisuuksien esilletuominen ja voimisteluilmiön vahvistaminen ovat innostavia tavoitteita, joita olen mielelläni edistämässä. Haluaisin vahvistaa entisestään voimistelun yhteisöllisyyttä sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä toiminnassamme.

Seurojen saamat tuet, vapaaehtoistoiminnan edellytykset, seurojen varainhankinta, valmennustyöstä maksettavat korvaukset, sekä tilakustannukset ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat vahvasti seurojen toimeentuloon ja sitä kautta harrastusten kustannuksiin. Myös poliittisilla päätöksillä on näissä kysymyksissä osuutensa ja siten edunvalvonnallisesti ne ovat liittotasolla tärkeitä.

Voimisteluolosuhteiden kehittäminen paikallisella tasolla on niin ikään tärkeä tavoite kasvavien harrastajamäärien ja huippu-urheilun edellytysten turvaamiseksi. Tässä yhteistyö ja vaikuttaminen kuntien suuntaan on tärkeää. Tämä liittyy mielestäni vahvasti voimistelulajien profiilin nostoon ja tunnettuuteen, joten näitä tavoitteita edistäisin rinta rinnan.

 

Miten sitoutuisit Voimisteluliiton toimintaan?

Olen harkinnut ehdokkuuden tarkkaan ja sitoutuisin puheenjohtajan tehtävään kaikella sillä kokemuksella ja osaamisella, joka minulle on karttunut. Samalla innolla, tunnollisuudella ja rakkaudella, kuin moninaisia voimistelun luottamustehtäviäni olen tähänkin asti hoitanut.

 

Mitkä ovat vahvuutesi?

Olen uudistushaluinen ja -kykyinen, seuraan aikaani ja kykenen tunnistamaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Olen nopea omaksumaan uutta, tunnistan kehityskohteeni ja kehitän mielelläni omaa osaamistani. Johtajana koen olevani johdonmukainen, mutta joustava. Innostun helposti, mutta hahmotan toiminnan reunaehdot, enkä jätä aloittamaani puolitiehen.

Minulla on laaja-alainen kokemus voimistelutoiminnasta, seuratyöstä, järjestömaailmasta sekä vaativista yhteiskunnallisista tehtävistä. Tunnen voimistelukentän ja omaan monipuoliset verkostot niin liikuntajärjestöissä kuin päättäjissä vaikuttamisen eri tasoilla. Ymmärrän eri hallinnon tasoja ja välttämättömien byrokratioiden kiemuroita. Kokemus puheenjohtajan työstä niin urheiluseurassa, liikuntalautakunnassa kuin valtakunnallisten liitojen johdossa on vahvistanut näkemystäni luottamusjohdon ja operatiivisen johdon välisestä työnjaosta ja luottamuksen merkityksestä.

Voimisteluliitto on nyt erinomaisessa tilanteessa, kiitos perusteellisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön. Mielestäni parasta mitä Voimisteluliitolle voin tarjota juuri nyt, on auttaa esittelemään hienosti hoidettua ja uudistunutta, kasvavaa liittoa suurelle yleisölle ja siten vahvistamaan voimistelulajien asemaa liikunta- ja urheilukentässä.

 

Voimistelutausta/toiminta voimistelun seura-, alue-, liitto- ja kv-tasolla

 • 1999 – 2012 Ohjaajana: Turun Riento, Turun kaupunki, Marttilan kunta
 • 1999 – 2015 Joukkuevoimisteluvalmentajana: Turun Riento, Turun Naisvoimistelijat
 • Ohjaaja- ja valmentajakoulutusta vuosina 2000-2015, esim. Voimisteluliiton I ja II -tason koulutukset

 

 • 2001 – 2006 Turun Riento, voimistelujaoston johtokunnan jäsen
 • 2006 – 2007 Turun Riento, voimistelujaoston puheenjohtaja
 • 2002 – 2006 Suomen Voimisteluliitto, Länsi-Suomen Nuorten Tiimin perustaja ja puheenjohtaja

 

 • 2007 – 2011 Suomen Voimisteluliitto, hallituksen jäsen (mm. nuorten voimistelun työryhmän pj.)

 

 • Vuodesta 2000 alkaen lukuisia jäsenyyksiä Voimisteluliiton työryhmissä ja projekteissa, alue- ja liittotasolla, mm. voimistelun toimiala, kansainvälisyystoimikunta, Sun Svoli -tapahtumat, ProSeurat -hanke, nuorten- ja harrastevoimistelun kehittäminen jne.

 

 • 2006 – 2008 Liikunnan ja urheilun nuorisokomitea, perustaja ja puheenjohtaja

 

 • 2007 – 2009 Suomen Liikunta ja Urheilu, kv-valiokunnan jäsen
 • 2007 – 2009 Nuori Suomi ry, hallituksen nuorisoedustaja
 • 2007 International Sport and Culture Association, nuorisokoordinaattori

 

 

Muu urheilutausta?

Joogaopettajan kansainvälinen RYT-200 -pätevyys

 

Muu järjestötausta, luottamustoimet, muut tehtävät ja verkostot

Hakemani tehtävän kannalta keskeisimmät:

 • 2007 – 2010 Turun Riento ry, pääseuran puheenjohtaja
 • 2016 – Turun Riento ry, kunniajäsen

 

 • 2015 – 2017 Valtion liikuntaneuvoston varajäsen
 • 2015 – Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen

 

 • 2009 – Turun kaupunginvaltuutettu
 • 2013 – 2015 Turun kaupunginhallituksen jäsen
 • 2009 – 2012 Turun liikuntalautakunnan puheenjohtaja

 

 • 2016 – Nuorten Akatemian puheenjohtaja
 • 2010 – 2012 Syömishäiriöliitto SYLI:n puheenjohtaja

 

 • 2014 – Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen

 

 

Harrastukset

Järjestötoiminta, voimistelu, liikkuminen perheen kanssa