Valikko 

Blogi

Nyt on lukiouudistuksen aika!

Julkaistu 26.4.2017

 

Kokoomusedustajat: Nyt on lukiouudistuksen aika!

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sanna Lauslahti, Sari Multala ja Saara-Sofia Sirén sanovat hallituksen käynnistämän lukiouudistuksen kertovan hallituksen kunnianhimosta koulutuksen uudistamisessa. Hallitus päätti käynnistää puoliväliriihessä lukiouudistuksen, jonka tavoitteena on tulla voimaan vielä tämän hallituskauden aikana. Edustajat korostavat, että muiden koulutusuudistusten jälkeen nyt on lukion vuoro.

”Lukiokoulutuksen tehtävä on jatkossakin olla yleissivistävä tutkinto, joka tuottaa jatko-opintokelpoisuuden. Nyt käynnistettävällä uudistuksella vahvistetaan yleissivistävyyttä ja tutkinnon laaja-alaisuutta. Uudistuksessa tulee keskittyä erityisesti koulutuksen laadun ja oppimistulosten parantamiseen, korkea-asteen opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseen sekä joustavampien opinpolkujen tukemiseen”, toteavat edustajat.

Kokoomusedustajien mukaan lukiokoulutuksen tulisi vastata nykyistä paremmin muuttuneiden jatko-opintojen ja työelämän tarpeisiin.

”Lukiokoulutus pitää päivittää 2020-luvulle. Tulevat jatko-opinnot ja työelämä vaativat koko ajan yhä laaja-alaisempaa osaamista sekä kykyä eri oppiaineiden osaamisen yhdistämiseen. Uudistuksessa tuleekin arvioida, kuinka koulutusta voitaisiin kehittää yhä laaja-alaisemman osaamisen antavaan suuntaan, esimerkiksi ilmiöpohjaista, oppiainerajat ylittävää koulutusta lisäämällä”, sanovat edustajat.

Uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi nousee toisen ja korkea-asteen välisen kuilun kaventaminen. Kokoomusedustajien mukaan uudistuksessa on löydettävä yhdessä koulutuskentän kanssa parhaat keinot jatko-opintovalmiuksien kehittämiseksi ja aloitettava niiden määrätietoinen toteuttaminen.

”Lukiouudistuksessa tulee arvioida, kuinka siirtymää korkea-asteen opintoihin saataisiin sujuvoitettua. Yhä joustavammat opintopolut ja lisääntyvä yhteistyö korkeakoulujen kanssa voisivat olla keinoja tähän.  Opiskelijat voisivat mahdollisesti jo lukioaikanaan suorittaa itseään kiinnostavia yliopistojen peruskursseja ja näin aloittaa suuntautumisen tietylle alalle. Avoin korkeakouluopetus voisi mahdollistaa tämän kaikissa maan lukioissa”, sanovat edustajat.

”Yksi keskeinen teema tulee olemaan lukion kansainvälisyyden lisääminen. Opetusministerin väläyttelemä mahdollisuus jokaisen opiskelijan opiskelijavaihtoon on ehdottomasti selvittämisen arvoinen asia. Kokonaisuudessaan lukion uudistaminen on hyvin innostava projekti”, sanovat kokoomusedustajat.

 

Lisätiedot:

Sanna Lauslahti: 0505122380

Sari Multala: 040 5317104

Saara-Sofia Sirén: 050 5132051