Valikko 

Naisten liiton puheenjohtajaehdokas

Naiskysymys ei ole vain Kokoomusnaisten kysymys – se on koko puolueen menestyksen pohja. Tehdään Kokoomusnaisista vahvempi kuin koskaan!

Olen ehdolla Kokoomuksen naisten liiton puheenjohtajaksi. Edustajakokous käydään 16.-17.11. Tampereella. Voit lähteä mukaan kampanjaani täällä!

MIKSI OLEN EHDOLLA?

Tavoitteenani on vahvistaa Kokoomusnaisia. Kysymys ei ole vain Kokoomusnaisten seuraavasta sadasta vuodesta, vaan Kokoomuksen seuraavasta sadasta vuodesta. Ilman vahvaa kannatusta naisilta emme voi enää haaveilla voittavamme vaaleja.
Juuri nyt on aika uusille voimille, koska puolueemme on uudistusten edessä. Näen isoja mahdollisuuksia puolueen uudistustyössä juuri niiden poliittisten teemojen osalta, jotka itselleni ovat kaikkein tärkeimpiä: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja kestävä tulevaisuus.
Kokoomusnaisia tarvittaisiin enemmän. Kokoomusnaisten tulisi kohdentaa uutta toimintaa etenkin niille kohderyhmille, joissa puolueella on voitettavana kannattajapotentiaalia: kaupunkilaiset, koulutetut, nuoret.
Haluaisin olla nostamassa naisia esiin Kokoomusnaisten toiminnassa ja tuoda näkyväksi sitä osaamista, kokemusta ja näkemystä, jota joukossamme löytyy.

1) TASA-ARVOHAASTEEMME

Suomi on monessa mielessä varsin tasa-arvoinen maa, mutta tekemistä riittää edelleen esimerkiksi sukupuolten välisessä yhdenvertaisuudessa. Äitejä suositaan erotilanteissa, miehiä rekrytoinneissa, huono-osaisuus kasautuu miehille ja kotityöt naisille. Seksuaalinen häirintä ja perheväkivalta ovat Suomessa edelleen häpeällisen yleisiä. Suomesta lähetetään lapsia ulkomaille silvottavaksi tai pakkoavioliittoihin.

Merkittävimmät rakenteelliset tasa-arvohaasteemme ovat työelämässä. Tehokkain keino työelämän tasa-arvon korjaamiseksi ja asenteiden muuttamiseksi työmarkkinoilla olisi miesten kannustaminen käyttämään omaa oikeuttaan perhevapaisiin – ja samalla naisten nopeampi siirtyminen takaisin työelämään.

Pitkät perhevapaat eivät vie Suomea oikeaan suuntaan, vaan perheet tarvitsevat todellista valinnanvapautta arkeensa – meidän tulisi tunnistaa aikaisempaa paremmin erilaisia perheitä ja kunnioittaa perheiden valintoja järjestää arkeen liittyvät asiansa. Tämä edellyttää paitsi sukupuolten tasa-arvoa edistävää perhevapaauudistusta, myös esimerkiksi verotuksellisia tukea palveluille, jotka helpottavat perheiden arjen järjestämistä. Näitä ovat esimerkiksi mahdollisuudet kotiin palkattavalle lastenhoitajalle. Yhä useammalla ei ole esimerkiksi isovanhempien tukiverkkoa lähellä.

2) KESTÄVÄ PÄÄTÖKSENTEKO

Tarvitsemme talouskasvua ja lisää työllisyyttä, jotta hyvinvointiyhteiskuntamme palveluineen on vakaalla pohjalla. Talouskasvun on kuitenkin oltava kestävää. Päästöjen kasvu ja talouskasvu on kytkettävä irti toisistaan.

Emme voi elää yli varojemme ja tulevien sukupolvien kustannuksella. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen linkittyvät vahvasti toisiinsa. Meillä on vain yksi maapallo, jonka suojelu on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Sitä on ympäristön kannalta kestävä päätöksenteko.

Luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttää, että vähennämme päästöjä, kasvatamme nieluja, luovumme kertakäyttökulutuksesta ja siirrymme kohti kiertotaloutta.

3) TULE TAPAAMAAN MINUA!


Voit tutustua tekemääni työhön, vaaliteemoihini ja muihin ajatuksiini tarkemmin kotisivujeni blogeista, joita olen julkaissut viikoittain.

Katso videoni