Valikko 

Blogi

Naiskysymys ei ole vain Kokoomusnaisten kysymys – se on koko puolueen menestyksen pohja

Julkaistu 27.9.2019

Otsikko on tietenkin mukailtu kirjailija Minna Canthin tunnetusta sitaatista: ”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys”. Kerron tässä kirjoituksessa, miksi olen lähtenyt ehdolle Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi ja mitä haluaisin tehtävässä edistää.

Tavoitteenani on vahvistaa Kokoomusnaisia. Tämä on tavoitteeni nimenomaan siksi, että tuloksena olisi vahvempi Kokoomus. Kysymys ei ole vain Kokoomusnaisten toiminnan potentiaalista kehittyä, vaan ennen kaikkea Kokoomusnaisten potentiaalista suunnata puolueen linjaa ja vahvistaa puolueen yhteistä kannatusta. Kysymys ei ole vain Kokoomusnaisten seuraavasta sadasta vuodesta, vaan Kokoomuksen seuraavasta sadasta vuodesta. Ilman vahvaa kannatusta naisilta emme voi enää haaveilla voittavamme vaaleja.

Haluan edistää yhteistyötä. Aito vaikuttaminen edellyttää kiinteää yhteyttä läpi koko ”Kokoomus-konsernin”. Naisten toiminta ei saa olla irrallinen puolueesta, vaan vahvasti muodostamassa kokoomuslaista linjaa. Vain siten kättemme jälki näkyy myös puolueen yhteisessä linjassa. Siksi kokemukseni laajasti myös Kokoomuksen ”ukkopuolelta” on asia, joka auttaa minua yhdessä muiden kokoomusnaisten kanssa tekemään toiminnastamme kokoa suurempaa. Koen vahvuudekseni myös luontevan yhteistyön ja luottamukselliset suhteet yli puoluerajojen – tästä osoituksena on se, että vaikka Kokoomus ei olekaan juuri nyt hallituksessa, mahdollisuuteni vaikuttaa valtakunnan politiikkaan eivät ole silti loppuneet.

Olen huolissani demokraattisen järjestelmämme tulevaisuudesta. Edustuksellinen demokratia on kohdannut ennennäkemättömiä uhkia. Valeuutisten, vihapuheen ja sosiaalisen median kasvottoman ja armottoman keskustelun kautta on jo nakerrettu luottamusta puolueita ja politiikkaa kohtaan – onnistuneesti vaikutettu vaalituloksiinkin. Demokratiaa voidaan kuitenkin vahvistaa vain puoluetoiminnan kautta. Puoluetoiminnan vahvistamisessa taas keskeistä on vahvistaa niiden ryhmien vaikutusmahdollisuuksia, jotka politiikassa ovat vähemmistössä: esimerkiksi naiset. Maissa, joissa demokratia on heikentynyt ja oikeusvaltioperiaate kyseenalaistettu, on systemaattisesti lähdetty heikentämään juuri vähemmistöjen asemaa ja tasa-arvoa.

Haluaisin olla nostamassa naisia esiin Kokoomusnaisten toiminnassa. Haluaisin tuoda näkyväksi sitä osaamista, kokemusta ja näkemystä, jota joukossamme löytyy. Tavoitteenani on vahvistaa Kokoomuksen naisten ääntä, ei omaani.

Olin alun perin nimenomaan Kokoomusnaisten jäsen. Nyt palasin Kokoomusnaisten jäseneksi juuri tämän pohdinnan kautta. Naisjärjestöjen toiminnan tarve ei ole vähentynyt, vaan pikemminkin juuri päinvastoin. Kirkkain osoitus oli viime kaudella käyty äänestys ministeri Soinin luottamuksesta. Hänen osallistumisensa abortinvastaisiin mielenosoituksiin oli hallituksen linjan vastaista – ja mielestäni väärin. En yksinkertaisesti voinut äänestää hänen luottamuksensa puolesta. Paine oli kova, mutta halusin olla arvoilleni uskollinen. Niin aion toimia myös jatkossa. Tuo prosessi näytti minulle, että myös omassa puolueessamme tarvitaan edelleen vahvempaa tasa-arvoliikettä.

Puolueessamme tarvittaisiin ennen kaikkea arvopohjan vahvistamista. Miten periaateohjelmamme erinomaiset arvot näkyvät tekemässämme politiikassa? Toimimmeko arvojemme pohjalta myös vaikeissa paikoissa, silloin kun paine on kovimmillaan ja vaakakupissa oma valta?

Juuri nyt on aika uusille voimille, koska puolueemme on uudistusten edessä. Kokoomusnaisten tulisi olla aivan keskeisesti muodostamassa näitä uusia toimintatapoja ja ennen kaikkea tulevaa poliittista linjaa. Se tapahtuu vain kirkastamalla omia toimintatapoja ja omaa poliittista linjaa. Näen isoja mahdollisuuksia juuri niiden poliittisten teemojen osalta, jotka itselleni ovat kaikkein tärkeimpiä: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja kestävä tulevaisuus. Olen ollut tekemässä näiden teemojen eteen töitä ja pettynyt monta kertaa siihen, miten vähän ne näkyvät. Tarvittaisiin vahvempaa yhteisvoimaa.

Siksi Kokoomusnaisia tarvittaisiin enemmän. Kokoomusnaisten toiminnan tulisi olla sellaista, että se houkuttelee mukaan, on helposti lähestyttävää ja sisällöltään mielekästä. Kokoomusnaisten tulisi kohdentaa uutta toimintaa etenkin niille kohderyhmille, joissa puolueella on voitettavana kannattajapotentiaalia: kaupunkilaiset, koulutetut, nuoret.

Haluan tavata ja tutustua uusiin Kokoomusnaisiin. Siksi tulen kiertämään eri piireissä syksyn aikana aina edustajakokoukseen saakka. Uskon, että keskustelut voivat antaa paljon puolin ja toisin. Kuulen mielelläni ajatuksia ja näkemyksiä. Minuun saa myös mielellään olla yhteydessä.