Valikko 

Blogi

Mot en mer ambitiös klimatpolitik

Julkaistu 4.5.2018

I framtiden ställer klimatförändringen och knappare resurserallt snävare villkor för livet. Vi behöver sådana lösningar på både nationell och internationell nivå som gör att vi inte sliter ut vårt enda jordklot.

I denna diskussion är det särskilt viktigt att så brett som möjligt lyssna till experterna och i synnerhet till forskarna. Besluten måste grundas på vetenskapliga fakta. För att främja diskussionen har jag bland annat varit med om att 26.4 arrangera en klimatpolitisk paneldebatt i Helsingfors. Vid evenemanget talade bland andra världens mest citerade klimatexpert Markku Kulmala, forskningsprofessorn och experten på kolets kretslopp Jari Liski samt företagaren i energibranschen och företagsledaren Mika Anttonen.

Klimatfrågan förefaller att intressera den stora allmänheten. Paneldebatten var fullsatt till sista platsen och extra stolar ställdes in längs väggarna. På basis av experternas anföranden och den förda diskussionen är det klart att ambitionsnivån i klimatpolitiken måste vara betydligt högre än hittills. Inläggen betonade alldeles särskilt kolsänkornas betydelse för att avvärja klimatförändringen. Klimatmålen kan inte nås utan kolsänkor. Klimatavtalet i Paris innebär en skyldighet att få ner nettoutsläppen av växthusgaser till nollnivå. Detta förutsätter minskade utsläpp och stärkta kolsänkor.

Vid sidan av de stora energilösningarna måste vi ha modet att initiera en samhällelig diskussion om hur överkonsumtionen kan brytas ta. Varje medborgare kan delta i klimattalkot genom att granska sitt eget kolavtryck.

Trots att klimatpolitiken kan förefalla komplicerad är den en sak för oss alla. Enligt Sitra orsakas 70 procent av Finlands växthusgasutsläpp av oss vanliga människor genom vår normala vardagskonsumtion. För att minska utsläppen måste vi alla göra hållbara val i fråga om till exempel boende, transport och mat. Därför borde allt fler få vara med och diskutera en klimatmässigt mer hållbar politik. Diskussionen måste allt mer inriktas på hur var och en av oss kan delta i klimattalkot och hur till exempel städerna kan främja en mer hållbar livsstil.

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser