Valikko 

Blogi

Mindre eutrofiering med hållbara lösningar

Julkaistu 14.9.2018

Sommarens exceptionellt varma väder ledde till riklig algblomning i insjöar och hav. Därför har tillståndet i vattendragen på senaste tiden varit ständigt på tapeten, och därför gav regeringens budgetmangling äntligen lättnad i Östersjöns tillstånd.

Under budgetmanglingen i augusti beslutade regeringen effektivera skyddet för Östersjön och insjöarna genom att för ändamålet anvisa 45 miljoner euro i tilläggsfinansiering åren2019–2021. Regeringens beslut bidrar till att främja återvinning av näringsämnen, stärka den viktiga Östersjöforskningen och trygga anslagen för forskningsfartyget Aranda.

Den snabba tidtabellen betyder att näringsläckaget i Östersjön kan påverkas genom att behandla åkrarna i näringskänsliga områden med gips och kalk. Behandlingen av åkrarna är i alla fall bara en tillfällig åtgärd. Parallellt med den förestående förstahjälpen måste långsiktiga planer och lösningar för Östersjön utarbetas.

I jordbruksområden som domineras av djuruppfödning uppstår mer kreatursgödsel än åkrarna behöver. För att reducera näringsläckaget måste man förhindra att överstora gödselmängder samlas på åkrarna. I sin budgetmangling beslutade regeringen därför att låta utreda hur ackumuleringen av överskottsnäring i åkrarna kan minskas och hur man kan främja en transport av näringsämnen till sådana gårdar där det finns ett behov.

Meningen är att endast den mängd kreatursgödsel som växterna kan uppta får läggas på hög på åkern. Så skulle läckaget av överskottsnäring från åkrar till vattendrag kunna reduceras. Samtidigt skapas en kretsloppsmarknad för organisk gödsel. Målet är att också jordbrukarna skulle dra nytta av detta, inte bara Östersjön.

Inom jordbruksnäringen finns det stor potential för att minska näringsbelastningen på vattendragen. Lösningarna kan genomföras så att de är till nytta också för den som odlar marken. Under nästa period måste stödsystemen ändras så att de stöder ett mer hållbart jordbruk.

Nyckelordet är samarbete om de bästa lösningarna ska hittas. En hållbar livsmedelsproduktion och en ren livsmiljö är allas våra livsvillkor.

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser.