Valikko 

Blogi

Mer motion varje dag

Julkaistu 22.11.2018

 

En rörlig livsstil och motion till vardags är viktiga faktorer för att må bra. Tyvärr är det bara en femtedel av alla finländare som rör sig så mycket som rekommendationerna föreskriver. Orörligheten ger staten utgifter av miljardklass, bland annat på grund av sjukdomarna som den orsakar. Det skulle vara i Finlands intresse att satsa på motion och idrott och på att främja en sportig livsstil.

Statsrådets idrottspolitiska redogörelse behandlas som bäst i riksdagen: det första dokument som behandlar motions- och idrottspolitiken brett och med ambitionen att dra upp riktlinjer för framtiden.

Mer motion behövs i alla åldersklasser och i alla delar av samhället. Det är också nödvändigt att mer än hittills lyfta fram motionsfrämjandet i samband med diskussion och beslut om till exempel arbetsliv, utbildning, trafik samt hälso- och välfärdspolitik. Det skulle vara viktigt att i människors vardag hitta möjligheter till motion och sporrande element.

Den sportiga livsstilen ska man helst lära sig från barnsben. Vi vuxna har en viktig uppgift i att lära ut den. Vid sidan av skolgymnastiken behövs det mångsidiga möjligheter att röra på sig. Samlingspartiet utgår från att varje barn ska ha rätt till minst en hobby. Detta kan på kommunnivå och nationellt främjas bland annat med hjälp av ett hobbypass och genom satsningar på klubbverksamhet. För några år sedan lämnade jag in en motion om detta. Åbo har faktiskt redan länge varit en föregångare i fråga om att stödja motion för barn och få in mer motion i skoldagen.

Vad borde man då i synnerhet göra? Skapa utrymme och möjligheter för motion. Ändra rutinerna på arbetsplatser, i skolor och i förskolor. Förbättra förutsättningarna för cyklister och fotgängare samtuppmuntra människorna omkring oss att börja med motionsidrott. Mer motion är i allas intresse och vårt gemensamma uppdrag. Det är alla politiska beslutsfattares ansvar att beslut fattas som ger bättre ekonomiska och infrastrukturrelaterade möjligheter att röra på sig.

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser.