Valikko 

Blogi

Me olemme kaikki eurooppalaisia

Julkaistu 9.5.2019

Tänään 9.5. vietetään Eurooppa-päivää. Lähes 70 vuotta sitten, 9.5.1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman teki ranskalaisen poliitikon, Jean Monnet’n idean pohjalta ehdotuksen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisesta. Tästä Schumanin esityksestä alkoi Euroopan yhtenäistymiskehitys, joka johti Euroopan Unionin syntymiseen.

Me olemme kaikki eurooppalaisia ja osa yhteistä rauhan ja yhteistyön hanketta, Euroopan Unionia. Olen ylpeästi eurooppalainen ja koen eurooppalaisuuden sekä yhtenäisen EU:n lukuisista haasteistaan huolimatta erittäin positiivisina. Iso merkitys on ollut sillä, että minulla on ollut mahdollisuus asua useampaan otteeseen eri Euroopan maissa. Kokemukseni muissa maissa asumisesta ja opiskelusta tekivät minusta sen kansainvälisen Euroopan kansalaisen, joka koen olevani.

Eurovaalit ovat melkein ovella. Parin viikon päästä 26.5. äänestetään tulevaisuuden Euroopan puolesta Euroopan parlamentin muodossa. Nämä vaalit ovat todella merkittävät: seuraavan vaalikauden aikana päätetään muun muassa niistä toimista, joilla ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä ja vääjäämättömiin muutoksiin sopeuduttua. Myös turvallisuuspolitiikkaan ja esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvien yhteisten ratkaisujen löytäminen on juuri nyt keskiössä. Lisäksi Euroopan sisämarkkinatilanne on keskeinen. Työllisyys-, talous- ja kilpailukykykysymykset määrittelevät talouttamme pitkälle tulevaisuuteen. Huomionarvoista on, että EU:n uusi rahoituskausi alkaa parin vuoden päästä vuonna 2021, joten edessä ovat kriittiset neuvottelut parlamentin ja jäsenmaiden kesken. On suomalaisten kannalta tärkeää varmistaa, että Suomen ääntä EU:ssa käytetään vahvasti ja vastuullisesti. Kokoomus on vahva Eurooppa-puolue.

Eurooppa on perinteisesti puolustanut voimakkaasti liberaaleja, länsimaisia arvoja, kuten ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvoisuuden, laillisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioitus, mukaan lukien vähemmistöihin kuuluvien oikeudet. Yhteisölle on luonteenomaista pluralismi, diskriminaation välttäminen, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus sekä tasa-arvo. Euroopassa tällä hetkellä käynnissä oleva kuohunta ja populismi uhkaavat vaarantaa tämän, hieman itsestään selvänäkin pidetyn arvomaailman. Länsimaiset liberaalit arvot tarvitsevat puolustajia.

Suomen tulee olla voimakkaasti mukana määrittelemässä Euroopan suuntaa seuraavalla kaudella. Aikamme keskeiset haasteet ja megatrendit ovat kaikki globaaleja kysymyksiä, joihin voidaan löytää ratkaisuja ainoastaan tiiviillä yhteistyöllä. Suomi valmistautuu parhaillaan toimimaan EU-puheenjohtajamaana, minkä ansiosta meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa kokoamme suuremmalla voimalla. Se mahdollisuus täytyy ilman muuta hyödyntää.

Jotta voisimme tulevaisuudessakin nauttia EU:n mukanaan tuomista eduista – turvallisuudesta, ennakoitavuudesta ja vapaasta liikkuvuudesta – muistathan äänestää!