Valikko 

Blogi

Maatalous – ei ongelma, vaan ratkaisu!

Julkaistu 3.7.2020

Suomen maatalous tuottaa lähellä ekologista ja vastuullista ruokaa, luo työpaikkoja ja pitää harvemmin asuttuja alueita elinvoimaisina. Kuten muustakin teollisuudesta, maataloudesta syntyy myös päästöjä. Maatalouden kohdalla huomio on erityisesti ravinnevalumien ehkäisyssä. 

Poliittisen urani aikana olen pitänyt yllä ympäristöön ja ilmastoon liittyviä teemoja, aivan erityisesti Itämeren tilannetta. Liian helposti julkisessa keskustelussa ympäristöpolitiikka ja maatalous asetetaan vastakkain. Saan säännöllisesti palautetta, josta huokuu viljelijöiden kokemus puolustuskannalle joutumisesta, kun he perustelevat työtään ja toimiaan. Ymmärrän tämän hyvin, onhan kysymys ihmisten toimeentulosta ja monesti myös elämäntyöstä.

Syyllisten etsiminen ja vastakkainasettelu onkin aivan turhaa. Tavoitteet puhtaista vesistä ja hyvinvoivasta luonnosta ovat yhteisiä ja niihin on mahdollista päästä ratkaisuilla, jotka hyödyttävät niin viljelijöitä kuin ympäristöä ja ilmastoa.

Suomalaiset viljelijät tekevät tärkeää työtä, omia työtunteja laskematta. Monien tietotaso maaperän kunnosta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja ympäristökuormituksen vähentämisestä on huippuluokkaa. Huomasin tämän tehdessäni kattavan tutustumiskierroksen varsinaissuomalaisilla tiloilla viime kaudella. Kiitokset kaikille, joiden luona sain vierailla ja tutustua toimintaan! 

Iso joukko viljelijöitä tekee omaehtoisesti paljon ympäristön ja ilmaston eteen. He ovat hankkineet tietoa, kouluttautuneet ja tehneet mittavia investointeja ja erilaisia hankintoja saavuttaakseen ympäristön ja ilmaston kannalta mahdollisimman kestävän tilanteen toiminnalleen. Tämä on äärimmäisen arvokasta, sillä ratkaisun avaimet moniin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin löytyvät nimenomaan maataloudesta.

Haaste on siinä, että maatalouden tukijärjestelmä ei parhaalla mahdollisella tavalla kannusta ja tue viljelijöitä ratkaisujen edistämisessä. Siksi olisi keskeistä tarkastella maatalouden varsin monimutkaista tukijärjestelmää siltä kantilta, että se ohjaisi kohti kestäviä ratkaisuja. Näin tulisi toimia sekä EU:n CAP-neuvotteluissa, että kansallisella tasolla. 

Maatalouden parissa työskentelevät ovat yleensä erittäin myönteisiä kestäville vaihtoehdoille. On kuitenkin viljelijöiden suunnalta kohtuullinen odotus, että niistä koituisi todellista hyötyä myös maatalousyrittäjälle. Lisäksi investointeja suunnittelevat ovat kiinnostuneita pitkäjänteisyydestä. Lakimuutosten ja uusien asetusten tulee olla pitkälle kantavia, jotta tämän päivän investoinnit kannattavat todella myös pidemmällä aikavälillä. Myös positiivisten tulosten odottamisessa on oltava kärsivällinen.

Viimeisten vuosikymmenten aikana tietoisuus tehokkaista keinoista maatalouden ympäristötavoitteiden edistämisessä on kasvanut valtavasti. Kerrytetty tieto tulisi hyödyntää koko maatalouden tukijärjestelmän uudistamiseksi. Kun miljardit kohdistetaan tehokkaasti, tulosperuseisesti ja laajennetaan tukimuotoja erilaisiin olosuhteisiin soveltuvien keinojen hyödyntämiseksi, saadaan varmasti tuloksia niin ravinnehuuhtoutumien ehkäisyssä kuin luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen kääntämisessä. 

On siis täysin mahdollista löytää kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja esimerkiksi kiertotaloudesta. Erilaisten vaihtoehtojen kartoittaminen tarkoittaa kuitenkin sujuvaa vuorovaikutusta: maatalousyrittäjien äänen tulee kuulua ilmasto- ja ympäristötyötä suunnitellessa, sillä he ovat oman alansa asiantuntijoita. Toisaalta kattava ratkaisu vaatii myös ilmastoon, vesistöihin ja ympäristövaikutuksiin perehtyneiden asiantuntijoiden näkemyksiä.

Meidän on turvattava lähellä tuotettu, turvallinen ja terveellinen ruoka. Tulevaisuudessa sen tuottaminen on epäilemättä vain entistäkin ympäristöystävällisempää. Se kiinnostaa takuulla myös maailmalla. Samalla suomalaisen työn arvostus pitää nostaa paremmin esille.

Yksi asia on joka tapauksessa varmaa: syyllistämällä tai vastakkainasettelua luomalla emme voita mitään. Yhteistyöllä pelastamme meret, perinnebiotoopit ja ilmaston. 

Kuva: Varsinaissuomalaiset maatalousyrittäjät tarjosivat minulle mahdollisuuden tutustua kattavasti eri tilojen toimintaan. Samalla pääsin kuulemaan myös heidän toiveitaan ja näkemyksiään tarpeellisista parannuksista. Kuvassa Juha Raininko Rainingon luomutilalta esittelee kvinoan viljelyä .