Valikko 

Blogi

Maanpuolustukseen osallistuminen mahdollistettava myös perheellisille

Julkaistu 14.4.2022

Suomessa on kansainvälisesti verrattuna varsin korkea maanpuolustustahto. Se on valtavan tärkeää. Turvallisuusympäristömme muututtua maanpuolustustahto on vahvistunut entisestään. Myös yhä useampi nainen haluaa osallistua maanpuolustukseen. 

Vuonna 2021 naisia ilmoittautui ennätysmäärä (1675) vapaaehtoisen asepalveluksen suorittajiksi. Vuodesta 2017 lähtien palvelukseen hakeneiden määrä on vakiintunut yli 1 000:een vuodessa. Puolustusvoimat on ilmoittanut tavoitteekseen lisätä asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrä 2000:een. 

Samaan aikaan kun reserviläisten määrä kasvaa, on tarpeen huomioida aikaisempaa paremmin erilaisia perhetilanteita. Osallistumismahdollisuudet eivät saisi riippua perhetilanteesta. Toimintatavat ovat epäselvät koskien esimerkiksi perheitä, joissa molemmat vanhemmat osallistuvat reserviläistoimintaan ja saavat kutsun samaan aikaan.

Tällä hetkellä reserviläisille ei ole tarjolla riittäviä palveluita alaikäisten lasten hoidon järjestämiseksi. Toisaalta laki ei myöskään anna aluetoimistoille julkisia kriteereitä harjoituksesta vapauttamiselle. Reserviläisellä ei ole oikeutta vaatia kotikunnaltaan alle kouluikäisille tai alakouluikäisille lapsille jatkettua päivähoitoa tai viikonloppuhoitoa, mikäli sitä ei perheelle ole myönnetty muun syyn perusteella. 

Asialla on myös tasa-arvonäkökulma. Hoivavastuu Suomessa jakaantuu epätasaisesti ja kasaantuu useimmiten naisille, joten tilanne vaikuttaa varsinkin naisten osallistumismahdollisuuksiin. Haaste on luonnollisesti selkeä myös yhden vanhemman perheissä. Vanhempainvapaa ei myöskään ole syy kertausharjoituksista vapauttamiselle.

Perimmäinen syy on toki vanhempainvapaiden epätasaisessa jakaantumisessa ja hoivavastuun tilastollisessa kasaantumisessa naisille. Näiden rakenteellisten ongelmien lisäksi tulee löytää nopeita ratkaisuja tämäntyyppisiin konkreettisiin epäkohtiin.

Sen enempää laki kuin Puolustusvoimatkaan eivät tarjoa ohjausta siihen, miten alaikäisten huollettavien hoito järjestetään esimerkiksi tarvittavien kertausharjoitusten aikana. 

On tärkeää huolehtia, että kaikki mahdollinen kapasiteettimme on maanpuolustuksen käytettävissä, eikä osallistuminen jäisi ainakaan lapsenhoitoon liittyvistä käytännön ratkaisuista kiinni

Olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen asianosaisen ministerin vastattavaksi.