Valikko 

Blogi

Maailmaa muutetaan puolueista käsin

Julkaistu 20.8.2018

Puolueiden ja poliitikkojen arvostus on ollut pitkään laskusuuntaista. Milloin politiikkaa kutsutaan norsunluutorniksi tai pienen eliitin leikkikehäksi, milloin yhdistystoiminnan sanotaan olevan tyhjänpäiväistä ja nykypuolueiden tarjoavan ei-mitään.

Allekirjoitan kritiikin monilta osin ja näen selkeitä syy-yhteyksiä kansalaisten ja poliittisten puolueiden eriytymisessä. Yksi selkeä muutos on puolueen tehtävän hämärtyminen suhteessa sen jäseniin. Joskus viime vuosisadalla puolueiden keskeinen tehtävä oli informaation ja poliittisen keskustelufoorumin tarjoaminen kansalaisille. Median, sekä erityisesti sähköisen viestinnän murros on kääntänyt tämän tehtävän päälaelleen. Puolue ja paikallisyhdistys on enää harvoin se taho, joka ehtii tiedottaa jäseniään politiikan tapahtumista ensimmäisenä. Uutiset kabineteista luetaan nyt reaaliajassa omasta kännykästä. Paikallisyhdistyksillä on vaikeuksia lunastaa paikkaansa poliittisen keskustelun fasilitoijina, sillä jokainen voi tänä päivänä tuoda mielipiteensä laajalle yleisölle sosiaalisen median kautta.

Poliittisen keskustelun tarve ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Osin debatointi on siirtynyt nettiin. Samaan aikaan ihmiset kaipaavat yhä enenevissä määrin myös aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta. Sosiaalisessa mediassa korostuvat äärimmäiset näkemykset ja kuplautumista tapahtuu herkästi. Kun keskustelukumppanit ja -kaverit voi somessa rajata haluamallaan tavalla, tulee samalla sulkeneeksi ulkopuolelle poikkeavat näkökulmat ja aihealueet, joita ei itse tulisi ajatelleeksikaan. Toimiva demokratia ja tasapainoinen yhteiskunta edellyttäisivät sen sijasta aitoa vuorovaikutteista keskustelua, jossa jokainen altistuu erilaisille mielipiteille.

Puolueiden haasteena on uudistaa toimintaansa vastaamaan tätä kysyntää. Meidän ei tule kilpailla nopeilla tiedotusvoitoilla, vaan laadukkaalla sisällöllä.

Edustuksellinen demokratia rakentaa puolueiden varaan. Siksi puolueiden roolia tulee vahvistaa. Puolueessa toimiminen on vaikuttava tapa muuttaa maailmaa. Muutoksen ja uudistumisen eteen on kuitenkin tehtävä töitä, jotta puoluepolitiikka koetaan houkuttelevaksi ja kiinnostavaksi. Jäsenistön osallistumisen keinoja lisäämällä, toiminnan sisällölliseen puoleen panostamalla, palauttamalla politiikka keskusteluun ja antautumalla vuorovaikutukselliseen dialogiin pääsemme jo pitkälle.

Haluan olla viemässä kansallista ja paikallista päätöksentekoamme tulevaisuuden suuntaan. Kokoomus ei voi olla uskottava tulevaisuuspuolue ilman kunnianhimoisia linjauksia kestävästä kehityksestä, kiertotaloudesta ja kestävästä talouskasvusta.

Varsinais-Suomi talouden veturina, kiertotalouden edelläkävijänä, kulttuurin ja sivistyksen kehtona, sekä ainutlaatuisena Saaristomerellisenä maakuntana on monien mahdollisuuksien äärellä. Varsinais-Suomen Kokoomuksella on erinomainen mahdollisuus olla johtamassa kestävää kasvua maakunnassa ja edistää kestävän ajattelun mallia Kokoomuksen sisällä.

 

Näitä tavoitteita haluan olla edistämässä Varsinais-Suomen Kokoomuksessa. Olen käytettävissä piirimme puheenjohtajaksi tulevassa syyskokouksessa.

 

Kuva: HannaSNy