Valikko 

Blogi

Lukiokokeilu ei heikennä yleissivistystä

Julkaistu 10.3.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti helmikuun lopussa haun lukion tuntijakokokeiluun. Kokeilussa mahdollistettaisiin opiskelijoille mahdollisuus valita kursseja nykyistä laajemmin. Valinta tapahtuisi ympäristö ja luonnontieteiden oppiaineryhmän tai humanistis-yhteiskuntatieteellisiin aineiden sisältä. Kaikkien opiskelijoiden tulisi silti yhä tehdä molempien oppiaineryhmien kursseja.

Toisin kuin Jaakko Lindfors esitti (HS 5.3.16), kokeilu ei mahdollista sitä, että opiskelija jättäisi opiskelematta toisen oppiaineryhmän kurssit kokonaan. Sen sijaan kokeilu mahdollistaisi kokeilulukioiden opiskelijoille nykyistä laajemman mahdollisuuden opiskella vahvuusalueidensa kursseja. Kokeilun aikana opiskelijoilla tulisi olemaan mahdollisuus suorittaa opintojaan joko kokeilutuntijaon tai normaalin tuntijaon mukaan. Näin ollen kurssitarjonnan tulisi säilyä nykyisen tasoisena.

Valinnaisuutta lisäävää uudistusta esitti viime vaalikaudella työskennellyt lukion tuntijaon uudistamista valmistellut asiantuntijatyöryhmä. Kokeiluun osallistuvat opiskelijat voivat nykyistä paremmin keskittyä mielenkiintoiseksi ja tulevaisuuden suunnitelmien kannalta tärkeiksi kokemiinsa oppiaineisiin. Kokeilussa yleissivistävyys säilyy, mutta valinnanvapaus ja opiskelumotivaatio lisääntyy.