Valikko 

Blogi

Lopetetaan pakkoavioliitot

Julkaistu 9.9.2020

Eilen uutisoitiin pakkoavioliittojen lisääntymisestä. Ilta-Sanomien mukaan Suomessa on tämän vuoden aikana tunnistettu ennätysmäärä pakkoavioliittoja.

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa tai sen kaltaista suhdetta, jossa toinen tai molemmat puolisoista ei ole voinut itse vaikuttaa avioliiton solmimiseen tai puolison valintaan. Usein taustalla on painostus suvun tai muun yhteisön taholta. Painostukseen voi sisältyä suoranaista väkivallan uhkaa tai aseman hyväksikäyttämistä esimerkiksi heikompaa tai alaikäistä kohtaan.

Monissa tapauksissa pakkoavioliitto solmitaan ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kesken. Avioliitto on saatettu solmia ennen Suomeen saapumista tai Suomesta saatetaan lähettää tyttöjä tai naisia ulkomaille pakkoavioliiton solmimista varten.

Pakkoavioliittojen ennätysmäinen esiintyminen ei kuitenkaan välttämättä kerro siitä, että niiden määrä Suomessa olisi lisääntynyt. Tiedottamista aiheesta on lisätty viimeisten vuosien aikana ja viranomaisia on ohjeistettu pakkoavioliittojen tunnistamiseksi. Onkin siis mahdollista, että uutisen taustalla ovat onnistumiset siinä, että ilmiö on noussut esille aiempaa paremmin. Tätä työtä pitää jatkaa.

Pakkoavioliittojen määrän vähentyminen edellyttää myös lainsäädännöllisiä uudistuksia. Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia kansainvälisiltä elimiltä, kuten Euroopan neuvostolta, pakkoavioliiton uhrien suojeluun liittyen. Toisin kuin monet muut Euroopan maat, Suomi ei ole kriminalisoinut pakkoavioliittoa lainsäädännössään. Marinin hallitus on kirjannut hallitusohjelmaansa pakkoavioliittojen kriminalisoinnin selvittämisen ja mahdollisuuden niiden mitätöintiin. 

Nostimme aiheen esille yhdessä Hanna Sarkkisen (vas) ja Aila Paloheimon (kesk) kanssa vuonna 2017. Kirjallisessa kysymyksessämme esitimme lainsäädäntömuutoksia lapsiavioliittojen kieltämiseksi ja ulkomailla solmittujen lapsiavioliittojen mitätöimiseksi. Sipilän kauden loppupuolella eduskunnassa tehtiin lopulta tärkeä päätös ja alaikäisten avioliitot kiellettiin. Uusia toimia tarvitaan kuitenkin edelleen.

Oikeusministeri Häkkänen käynnisti viime kaudella selvityksen pakkoavioliittojen määrästä ja tilanteesta Suomessa. Samalla rikoslakia muutettiin, mutta todettiin, että rikosepäily ei yleensä vielä johda prosessiin, jossa oikeus toteutuisi. Selvitys oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja sen pohjalta oli tarkoitus jatkaa pakkoavioliittojen estämiseen tähtäävää työtä myös tällä vaalikaudella. 

Hallituksen lakiesityksiä ei kuitenkaan ole vielä nähty. Viime vuoden lopussa kokoomusedustajat esittivät lakialoitteessaan pakkoavioliittojen mitätöimistä. Keväällä oikeusministeriö hahmotteli arviomuistiossaan kolme ratkaisuvaihtoehtoa, joista yksi oli Kokoomuksen suunnalta ehdotettu mitätöinti. Kaksi muuta ministeriön ehdotusta ovat avioero ilman harkinta-aikaa ja avioliiton kumoaminen. 

Asia ei ole kuitenkaan edennyt päätöksentekoon. Viime vaalikaudella tehdyn työn pohjalta hallituksella olisi erinomaiset mahdollisuudet edistää ihmisoikeuksien toteutumista nopealla aikataululla.