Valikko 

Blogi

Lain edessä tasa-arvoista rakkautta

Julkaistu 22.10.2015

Lähes vuosi sitten eduskunta hyväksyi ensimmäistä kertaa Suomessa kansalaisaloitteen. Päätös oli merkittävä monella tavalla: paitsi esimerkki kansalaisten uudesta vaikuttamismahdollisuudesta, askel kohti tasa-arvoisempaa Suomea. Eduskunta käsittelee parhaillaan aloitteen pohjalta syntynyttä hallituksen lakiesitystä.

Suomessa on taisteltu tasa-arvon puolesta ensimmäisten joukossa maailmassa. Tasa-arvoisen avioliiton suhteen olemme kuitenkin takapajuisia. Kaikissa muissa pohjoismaissa sukupuolineutraali avioliittolaki on jo voimassa.
Tasa-arvoisen avioliiton yhteydessä on keskusteltu virheellisen kiinteästi myös kirkosta, uskonnosta sekä lasten oikeuksista. Eduskunnassa on kyllä tiedostettu, että lain muutos koskettaa laajasti myös käsitystä avioliitosta sekä perheestä ja tarvittavia selvityksiä näiden osalta on tehty. Kysymys on kuitenkin kaikessa yksinkertaisuudessaan avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi ja siten tasa-arvoiseksi.

Laki ei tule muuttamaan kirkon asemaa, kirkko tekee omat ratkaisunsa avioliiton osalta itsenäisesti. Laki ei myöskään heikennä lasten asemaa, vaan päinvastoin parantaa erilaisten perheiden kohtelua lain edessä.
Lastensuojelun Keskusliitto, MLL ja Suomen UNICEF ry ovat yhteisesti korostaneet, ettei lapsen oikeuksien sopimus sisällä määrittelyä siitä, mitä vanhemmalla tarkoitetaan tai millainen on hyväksyttävä perhemuoto. Sopimus ei myöskään sisällä kohtaa, joka yksiselitteisesti määrittää, että lapsen on kasvettava biologisten vanhempiensa kanssa.

Sen sijaan sopimus kieltää lasten syrjinnän ja epätasa-arvoisen kohtelun. Jos kaksi vanhempaa pystyy tarjoamaan lapselle hyvän ja rakastavan kodin, ei seksuaalisen suuntautumisen tule olla esteenä tälle. Kun toisiaan rakastavat ihmiset päättävät elää yhdessä ja muodostaa perheen, tulee lain kohdella heitä tasa-arvoisesti. Avioliiton solmimisen perusteiden tulisi olla aviopuolisoiden päätettävissä olevia kysymyksiä, eikä valtiolla tulisi olla tarvetta puuttua siihen, mitä sukupuolta tai suuntausta avioliiton solmijat edustavat.

Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa asenteisiin ja edistää oikeudenmukaisuutta. Euroopan perusoikeusviraston selvityksen (2012) mukaan lähes kolmasosa välttää sukupuoli-identiteettinsä esiintuomista uhkailun, häirinnän ja hyökkäysten pelossa. Yli puolet transihmisistä välttää ilmaisemasta sukupuoli-identiteettiään esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä. Oikeusvaltion keskeisenä periaatteena on ihmisten yhdenvertainen kohtelu, eikä ihmisiä pidä laittaa eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Oikeus avioliittoon on perustavaa laatua oleva kansalais- ja ihmisoikeus. Se tuo sitä haluaville turvaa rakastaa ja mahdollisuuden rakentaa normaalia perhe-elämää. Tasa-arvoinen avioliittolaki on rakkauden, hyväksynnän, kannustuksen ja myönteisyyden signaali.

Kuka muistaa vielä ne ajat, kun Suomessa keskusteltiin naisten oikeudesta pitää oma sukunimi avioliitossa tai naisten tasa-arvoisesta asemasta avioliitossa? Suomi ottaa jälleen merkittävän askeleen, kun laki tasa-arvoisesta avioliitosta viimein astuu voimaan.