Valikko 

Blogi

Kulttuurin ja taiteen elinvoimaisuus edellyttää muutoksia valtionosuuksien rahoitusjärjestelmään

Julkaistu 21.2.2017

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti elokuussa 2016 asiantuntijatyöryhmän pohtimaan museoiden, orkestereiden ja teattereiden valtionosuusrahoituksen uudistamista. Rahoitusjärjestelmän uudistustyön ensimmäinen vaihe saatiin maaliin viime keskiviikkona, kun työryhmän Teesit ja rahoituksen periaatteet –julkaisu valmistui.

 

Työryhmä nostaa teeseissään esille sen tärkeän seikan, että taiteen ja kulttuurin rahoitus on merkittävä valtion perustehtävä. Mielestäni taide ja kulttuuriperintö luovat pohjan sivistysvaltiolle. Riittävällä rahoituksella tuetaan sivistynyttä, vapaata ja avointa yhteiskuntaa.

 

Mielestäni taiteen ja kulttuurin tulee olla läsnä meidän kaikkien arjessa. Parhaiten tämä varmistetaan huolehtimalla alueellisten kulttuuripalveluiden riittävän laajasta tarjonnasta. Myös vapaan kentän kulttuuritarjonnan monipuolisiin mahdollisuuksiin pitää kiinnittää enemmän huomiota.

 

Valtionosuusrahoitusjärjestelmää on kritisoitu erityisesti siitä, että uusien kulttuurialan toimijoiden pääseminen järjestelmän piiriin on lähes mahdotonta. Uudelta VOS-järjestelmältä toivotaankin parannusta tähän asiaan. Mielestäni jatkossa rahoituksen tulee koskea laajemmin esittävän taiteen kenttää. Esimerkiksi sirkustaiteen toimijoiden pääseminen mukaan rahoituksen piiriin tulee varmistaa.