Valikko 

Blogi

Kuinka pitkään ravintoloiden pitää vielä odottaa?

Julkaistu 30.5.2020

Kaksi kuukautta sitten eduskunta päätti yhteisellä päätöksellä sulkea ravintolat koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Samassa yhteydessä päätettiin, myös yksimielisesti, että sulkemisesta johtuvia tulonmenetyksiä tulee kompensoida ravintola-alan yrittäjille. Sulkupäätös rajoitti voimakkaasti ravintolatoimijoiden mahdollisuuksia toteuttaa elinkeinoaan, eikä menetysten todellakaan voi katsoa kuuluvan normaaliin yrittäjäriskiin. Samalla kun kassavirtaa tuovia asiakkaita ei ollut mahdollista ottaa vastaan, ravintoloiden ja kahviloiden juoksevat menot, kuten vuokrat, henkilöstökulut ja muuta pakolliset maksut, jatkuivat entisellään. Yrittäjät jäivät odottamaan hankalaan tilanteeseensa pikaista ratkaisua, jollainen hallituksesta oli heille luvattu.

Kuusi viikkoa hallitus hioi ravintoloiden tukea koskevaa esitystään. Pitkällisen vatuloinnin jälkeen hallitus toi poikkeuksellisen vajavaisen esityksensä julki ja totesi samassa yhteydessä, että eduskunnassa valiokunnan tulisi vielä parannella sitä. Hallituksen esitystä voi lyhyesti kuvailla heikoksi yrittäjien kannalta. Vertailuajankohta ei ollut järkevä eikä esityksessä oltu otettu kantaa tukien suhtautumiseen muihin tukiin. Talousvaliokunta kokoomuslaisen puheenjohtajan Juhana Vartiaisen johdolla otti esityksen vastaan tavoitteena muokata siitä ravintola-alan yrittäjien kannalta kohtuullinen. Aikaa työlle oli viikon verran.

Valiokunta onnistui korjaamaan hallituksen esityksen keskeisimmät ongelmakohdat. Vaikka valiokunta sai nostettua tukisummaa, jäi se edelleen riittämättömäksi korvaamaan kohtuullisesti yrittäjien menetykset. Tästä syystä Kokoomus päätyi jättämään vastalauseen. Katsoimme, että tuki kattaisi vain 15% myynnin tiputuksesta, mikä tarkoittaa noin puolta ravintoloiden joustamattomista kuluista. On otettava huomioon, että yritysten ahdingon myötä menetämme samaan aikaan myös työpaikkoja. Niinpä kohtuulliseksi korvaustasoksi olisi mielestämme pitänyt määritellä noin 25%. Tämä olisi edellyttänyt ravintolatuen määrän nostamista hallituksen 123 miljoonasta noin 300 miljoonaan euroon.

Ravintoloiden menetykset ovat suuret, eikä tilanne tule korjaantumaan hetkessä, vaikka ravintolat saavatkin avata ovensa rajoitetusti tulevana maanantaina. Siksi tarvitsisimme rahallisen tuen lisäksi myös muita toimia, joilla voidaan helpottaa ravintoloiden selviytymistä. Kokoomus on ehdottanut rahallisen tuen lisäksi alkoholin ulos- ja etämyynnin väliaikaista mahdollistamista sekä tilapäistä arvonlisäveron keventämistä ravintoloiden osalta.

Ehdotuksestamme koskien alkoholin ulos- ja etämyyntimahdollisuutta äänestettiin tällä viikolla eduskunnassa. Hallituspuolueista osoitettiin voimakasta tukea aloitteelle, mutta äänestyksessä hallitus ei kuitenkaan asettunut sitä tukemaan. Onkin harvinaista, että jollekin ehdotukselle osoitetaan näin kattavaa julkista tukea ennen äänestystä, mutta loppujen lopuksi esitys kuitenkin kaadetaan.

Toinen keskeinen asia, jota kokoomuksessa olemme pitäneet tällä viikolla esillä on alueellisuus. Vaikka uusia koronatartuntoja ei ole enää raportoitu suurimmassa osassa Suomea, tulevat samat rajoitukset koskemaan edelleen koko maata. Eduskunnassa on muistutettu toistuvasti, että esitykseltä edellytettiin alueellista porrastusta infektiotilanteen niin sallitessa, mutta asia ei ole edennyt hallituksessa.

Koska epidemiatilanne on erilainen Uudellamaalla ja muissa maakunnissa, tulisi rajoitusten tarpeellisuutta ilman muuta tarkastella maakuntatasoisesti. Ylipäänsä rajoitustoimien tulisi perustua välttämättömyyteen, jonka kriteerit eivät enää täyty suuressa osassa Suomea.

Koronaviruksen aiheuttama vaara ei vielä ole ohitse, vaan varovaisuuteen on syytä edelleen. Tartuntariski on kuitenkin hyvin erilainen eri puolilla Suomea. Olemmekin ehdottaneet, että ravintoloiden aukioloaikoja ja sallitun asiakasmäärän rajoitusta voitaisiin purkaa porrastetusti infektiotilanteen edellyttämällä tavalla. Asetuksen nojalla hallituksella olisi valta ja mahdollisuus näin toimia. Hallitus on kuitenkin päätynyt siihen, että ravintolat avataan maanantaina kaikkialla Suomessa samoin rajoituksin – siis vaihtelevasta tartuntariskistä riippumatta. Tämä ei mielestäni ole perusteltua. Kun tilanteet ovat niin erilaisia, ei ole järkevää että rajoitukset ovat samat kaikkialla. Tätäkin ajatusta kannatettiin eduskunnassa varsin yhtenäisesti, mutta silti hallitus päätyi esittämään samoja rajoituksia kaikkialle.

Ravintoloiden avaamisen tulee olla turvallista, mutta myös kannattavaa. Etenkin pienille toimijoille avaaminen nykyisten rajoitusten kanssa ei sitä välttämättä ole. Kaikesta tästä kärsivät ennen kaikkea ravintola-alan yrittäjät ja työntekijät. Epävarmuus lähitulevaisuudesta, tukimahdollisuuksista, mahdollisuudesta avata toimintaa sekä rajoitusten tiukkuudesta ja kestosta aiheuttavat turhaa stressiä, huolta, lomautuksia ja yritysten kaatumisia. Meillä ei kuitenkaan olisi varaa menettää yhtäkään vakaata yritystä tai työnantajaa Suomessa.

Toivotaan, että tautitilanne pysyy hyvänä ja rajoituksia on mahdollista purkaa kesäkuun aikana lisää.

PS. Oma sekoilunsa tällä viikolla olivat valtioneuvoston ristiriitaiset ohjeistukset koskien kotimaan matkailua. Virallinen suositus on edelleen, että matkailua vältettäisiin myös kotimaassa ja tämä suositus vahvistettiin vielä tälläkin viikolla ministeriöstä. Samaan aikaan yksittäiset ministerit kuitenkin kannustavat suomalaisia matkailemaan. Hallituksen viestintä on siis edelleen epäselvää ja ristiriitaista.