Valikko 

Blogi

Kokoomuksen Sirén: Rauha on kestävää, jos naiset ovat mukana sen rakentamisessa

Julkaistu 17.2.2016

Eduskunnassa käytiin tänään keskustelu valtioneuvoston selonteosta Suomen kehityspolitiikasta. Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén piti asiasta eduskuntauransa ensimmäisen ryhmäpuheenvuoron. Puheessaan Sirén antoi erityistä kiitosta naisten ja tyttöjen aseman nostamisesta entistä vahvemmin Suomen kehityspolitiikan painopisteeksi.

– Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu, että vahvistamalla naisten ja tyttöjen asemaa, oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia, on samalla vahvistettu koko yhteiskuntaa ja edistetty sen kehitystä. Yhtä lailla on viitteitä siitä, ettei rauha ole kestävää, elleivät naiset ole mukana sen rakentamisessa. Kuten selonteossakin todetaan, on Suomella korkean tasa-arvon maana uskottavuutta ja edellytyksiä tukea kumppaneitaan tässä, Sirén sanoi puheessaan.

Sirén kiitti puheessaan ministeri Toivakkaa selonteon tuomisesta eduskuntaan. Vähenevästä tuen määrästä riippumatta säilyy Suomen tavoitteena pidemmällä aikavälillä saavuttaa YK:n suosittama 0,7 % BKT:stä. Tämä linjataan myös hallitusohjelmassa ja Kokoomuksen eduskuntaryhmä on siihen sitoutunut. Edelleenkin Suomi käyttää eri kanavien kautta kehitysyhteistyöhön noin 700 miljoonaa euroa vuosittain, mikä vastaa esimerkiksi Saksan ja Ranskan tasoa.

– Pienempien resurssien aikakaudella prioriteettien ja painopisteiden merkitys kasvaa entisestään. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää jo hallitusohjelmassa määriteltyä neljää painopistettä hyvänä perustana Suomen kehityspolitiikalle. Tämä lisää avoimuutta ja kehityspolitiikan pitkäjänteisyyttä, Sirén kertoi.

Sirén on pitänyt aktiivisesti naisten ja tyttöjen asemaa esillä. Eduskunnan feministiryhmä järjestäytyi eilen ja Sirén valittiin sen puheenjohtajaksi.