Valikko 

Blogi

Kokoomuksen Sirén: Kokoomus vaati saimaannorppien elinolot turvaavan lausuman asetukseen

Julkaistu 15.4.2016

Lehdistötiedote 15.4.2016

Kokoomuksen Sirén: Kokoomus vaati saimaannorppien elinolot turvaavan lausuman asetukseen

Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Saara-Sofia Sirén kertoo Kokoomuksen vaatineen hallituksen päätökseen erillisen lausuman saimaannorppien elinolojen turvaamiseksi. Valtioneuvoston torstaina päättämät kalastusrajoitukset erittäin uhanalaisen saimaannorpan ja erityisesti sen kuuttien suojelemiseksi astuivat voimaan heti perjantaina päätöksen jälkeen.

”Kalastus on ollut suurin tunnettu yksittäinen saimaannorpan kuolemia aiheuttanut tekijä.  Hallituksen päätös kalastusrajoituksista on tervetullut. Silti valitettava tosiasia on, että kuutteja kuolee ensimmäisenä elinvuotenaan suuri osa ja vain joka viides kuutti selviää lisääntymisikään asti”, Sirén toteaa.

Saimaannorppakannan keskeisiä uhkatekijöitä ovat ilmaston lämpeneminen, kalanpyydyskuolleisuus sekä kannan pieni koko ja pirstaleisuus. Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä. Suotuisten sääolosuhteiden ansioista norpan pesinnän on arvioitu sujuneen nyt hyvin ja esimerkiksi eteläiselle Saimaalle kuutteja arvioidaan syntyneen jopa ennätysmäärä.

Nyt voimaan tulleessa asetuksessa säädetään verkkokalastusrajoituksista ajalle 15.4.-30.6. sekä tiettyjen norpalle vaarallisten pyydystyyppien ympärivuotisesta kiellosta. Muikkuverkot tosin on poistettu keväisten verkkokalastusrajoitusten piiristä. Sirén on  huolissaan muikkuverkkojen käytön sallimisesta sekä siitä, että kuuttien kalanpyydyskuolemat ovat siirtyneet loppukesään, jolloin verkkokalastusrajoituksia ei ole lainkaan.

”Nyt on erittäin tärkeää seurata kannan kehittymistä ja mahdollisia pyydyskuolemia. Kokoomuksen määrätietoisen työn johdosta hallituksen päätökseen kirjattiin lausuma, joka vaatii hallitusta seuraamaan saimaannorppakannan kehittymistä. Ilman tätä lausumaa olisi ollut merkittävä riski siihen, että saimaannorppakannan kehittyminen jäisi vaille riittävää seurantaa”, päättää Sirén.

Kirjattu lausuma kokonaisuudessaan:

Valtioneuvosto seuraa ja arvioi saimaannorppakannan kehittymistä, asetuksen voimaantulon jälkeen tapahtuvia mahdollisia pyydyskuolemia ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin saimaannorpan suojelun riittävän tason turvaamiseksi.

Mikäli tämän asetuksen voimaantulon jälkeen saimaannorpan poikasten pyydyskuolemien määrä kasvaa ja jäädään jälkeen saimaannorpan suojelustrategian mukaisesta kannan kasvusta, saimaannorppien pesimäalueen havaitaan laajentuneen tai alueen kattavuus havaitaan muutoin riittämättömäksi, eikä sopimusteitse kyetä tilannetta korjaamaan, tulee valtioneuvosto arvioimaan uudelleen tätä asetusta sen voimassaoloaikana.