Valikko 

Blogi

Kokoomuksen Sirén ja Virolainen: Hallituksen reagoitava positiiviseen rakennemuutokseen puoliväliriihessä

Julkaistu 20.4.2017

 

Varsinais-Suomella on viime aikoina ollut positiivinen ongelma. Elinkeinoelämä on noussut kasvu-uralle, työpaikkoja syntyy ja talous kasvaa. Kasvun pullonkaula onkin tällä hetkellä monessa paikassa osaava työvoima. Samaan aikaan Suomessa on satojatuhansia työttömiä ,joten hallituksen pitää varmistaa, että sopivat työntekijät ja työpaikat saadaan kohtaamaan esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla.

Torstaina julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen asettaman selvitysmiehen raportti, jossa ehdotettiin lukuisia toimenpiteitä rakennemuutokseen reagoimiseksi. Selvitysmies Jari Jokinen esittää raportissaan erityisesti ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kehittämistä, jotta yrityksille olisi tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa erityisesti tekniikan alalla. Raportissa esitetään ammatillisen koulutuksen reformia valmistelevien kasvupilottien tekemistä mm. Varsinais-Suomessa, jolla vastattaisiin nopeasti ja etupainotteisesti alueen positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeeseen.

Raportissa ehdotettu tekniikan alan opiskelijapaikkamäärän lisääminen Turun ammattikorkeakoulussa on erittäin kannatettava ehdotus. Tekniikan alan koulutuspaikkojen aloitusmääriä on nostettava, jotta alueen teknologiaintensiivinen kasvu saa riittävästi menovettä. Lounais-Suomen alueesta tulee tehdä vahva teknologia-alan osaamiskeskittymänä.

Raportissa esitetään uudenlaisen tekniikan alan yliopistojen yhteistyöverkoston perustamista. Uusi yhteistyöverkosto voisi hyödyntää eri yliopistojen parhaat voimavarat laajaksi koulutusohjelmatarjonnaksi. Verkostomallisena voitaisiin saada nykyiset tekniikan alan yliopistokoulutuksen resurssit vastaamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti teollisuuden muutoksissa tunnistettuihin osaamistarpeisiin. Tämä mahdollistaisi yliopistokoulutettujen tekniikan alan osaajien lisäkouluttamista Varsinais-Suomeen nykyisen tekniikan alan yliopistorakenteen puitteissa.

Kannustamme hallitusta tekemään päätöksiä positiiviseen rakennemuutokseen reagoimisesta nopeasti, jo ensi viikolla järjestettävässä puoliväliriihessä. Yrityksille tulee antaa viesti siitä, että Suomessa on jatkossakin tarjolla riittävästi osaavaa työvoimaa. Suomen tulee myös osoittaa kykenevän nopeaan reagointiin muuttuvissa tilanteissa, jotta yritykset pitävät Suomea jatkossakin houkuttelevana investointikohteena.

 

Kansanedustaja

Saara-Sofia Sirén

Turku

 

Kansanedustaja

Anne-Mari Virolainen

Lieto