Valikko 

Blogi

Kokoomuksen perhevapaamalli edistäisi tasa-arvoa ja työllisyyttä

Julkaistu 10.10.2019

Yhteiskuntamme kannalta yksi keskeinen rakenteellinen tasa-arvohaaste on uudistamista kaipaava perhevapaajärjestelmä. Perhevapaauudistuksen tulisi edistää ennen kaikkea tasa-arvoa sekä työllisyyttä.

Kokoomus laati viime kaudella oman perhevapaamallinsa, joka toimisi hyvin uudistuksen pohjana. Kokoomuksen perhevapaamallin laadinta lähti liikkeelle Kokoomusnaisten aloitteesta ja Naisten liiton puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman johti prosessia ansiokkaasti. Oli tärkeää, että Kokoomukselle saatiin luotua yhtenäinen, tulevaisuuteen suuntaava kokonaisehdotus, jonka takana kokoomuslaisten on helppo seistä.

Osallistuin itsekin perhevapaamallimme muodostamiseen eduskuntaryhmässä ja pääsin seuraamaan työtä läheltä. Kokoomusnaisten rooli oli asiakirjan valmistelussa keskeinen. Asian edistämisen kannalta oli epäilemättä keskeistä, että Naistenliitolla oli suora yhteys eduskuntaryhmään. Perhevapaamallin työprosessi on erinomainen esimerkki siitä, miten Kokoomusnaiset voivat parhaimmillaan vaikuttaa Kokoomuksen linjaan ja poliittisiin sisältöihin. Vastaavia toimia tarvitaan monipuolisesti lisää. Kiitokset Sofialle aloitteellisuudesta ja tärkeän asian edistämisestä puolueessamme!

Tällä vaalikaudella tulisi viimein saada toteutettua kunnollinen perhevapaauudistus Suomessa. Riittävän kunnianhimoisessa mallissa pystyttäisiin toteuttamaan hallituksen omia tasa-arvo- ja työllisyystavoitteita. Valitettavasti hallituksen tämänhetkinen ajatus perhevapaauudistuksesta ei näytä vastaavan kumpaankaan näistä tavoitteista. Kokoomuksen perhevapaamallilla edistettäisiin aidosti naisten asemaa työmarkkinoilla.

Lisäksi perhevapaauudistuksessa pitäisi huomioida yhä paremmin erilaiset perheet. Viime kaudella tähän saatiin joitakin parannuksia räikeimpiin epäkohtiin, mutta edelleen uudistuksille on tarvetta. Edistän näitä pyrkimyksiä tällä hetkellä mm. toimimalla Eduskunnan adoptioryhmän puheenjohtajana. Myös adoptio on hyvä tapa tulla perheeksi. Tapa, jolla lapsi tulee perheeseen, ei saa määrittää esimerkiksi perhevapaan pituutta.

Perhevapaiden lisäksi meidän pitää miettiä uusia tapoja, joilla perheitä voidaan tukea työn ja perheen yhdistämisessä. On vaikea ymmärtää, miksi hallitus on kajoamassa kotitalousvähennykseen. Tiedämme kotitalousvähennyksellä olevan myös työllisyyttä lisääviä vaikutuksia. Toisin kuin hallituksen linja tässä asiassa on ollut, nyt tulisi miettiä verotuksellisia tai muita kannustimia, joilla perheet voisivat hankkia palveluita auttamaan arjessaan. Monilla ei ole apunaan tukiverkkoja, isovanhemmat asuvat kaukana ja ostopalvelut ovat kalliita. Näillä asioilla on epäilemättä vaikutusta myös syntyvyyden huolestuttavaan heikkenemiseen Suomessa.

Perhevapaauudistuksen yhteydessä olisi tärkeä huomioida myös esimerkiksi ikääntyvät vanhemmat ja sukulaiset. Tuetun hoivavapaan tulisi koskea tilanteita, jossa työntekijä hoitaa omaistaan tai läheistään tilapäisesti, esimerkiksi leikkauksen jälkeen.