Valikko 

Blogi

Soteri-rekisterin ruuhka estää sote-ammattilaisia harjoittamasta elinkeinoaan

Julkaistu 4.7.2024

Toimin Eduskunnan Yrittäjyysryhmän puheenjohtajana, ja viime kokouksessamme ryhmä päätti laatia yhteisen kirjallisen kysymyksen vastuuministerille Soteri-rekisterin ruuhkasta. Valviran ylläpitämä palveluntuottajarekisteri Soteri on siis huomattavan ruuhkautunut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää rekisteröintiä, ja esimerkiksi yksinyrittäjien on odotettava myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toimintansa aloitusta, vaikka heillä on voimassa oleva ammattihenkilöoikeus. Käsittelyaika on venynyt jopa useisiin kuukausiin. Ei ole tarkoituksenmukaista, että ammattilaiset eivät pysty harjoittamaan elinkeinoaan odottaessaan lupaa hakemusjonossa. Myös esimerkiksi Helsingin Sanomat on tuonut esille artikkelissaan, että jonossa on tällä hetkellä lähes 4 000 hakemusta ja että lupaprosessin venyminen estää yrittäjiä aloittamasta työtään. Alla on laatimani ja allekirjoittamani kirjallinen kysymys aiheesta.

Kirjallinen kysymys Soterin ruuhkasta

Vuoden 2024 alussa käyttöönotettu, Valviran ylläpitämä palveluntuottajarekisteri Soteri on edelleen huomattavan ruuhkautunut. Rekisteri kattaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot. Se on perustettu palveluntuottajien ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröintiä, valvontaa ja tilastointia sekä muiden viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä varten. Soterista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023), joka säädettiin viime vaalikaudella.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää rekisteröintiä, ja esimerkiksi yksinyrittäjien on odotettava myönteistä rekisteröintipäätöstä ennen toimintansa aloitusta, vaikka heillä on voimassa oleva ammattihenkilöoikeus. Tämä koskee sote-alan yrittäjiä, kuten esimerkiksi lääkäreitä, fysioterapeutteja, psykologeja ja hoiva-alan ammattilaisia. Käsittelyaika on venynyt jopa useisiin kuukausiin. Olemme kuitenkin tilanteessa, jossa sote-alan osaajista on pulaa, ja meillä on suuri tarve heidän osaamiselleen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että ammattilaiset eivät pysty harjoittamaan elinkeinoaan odottaessaan lupaa hakemusjonossa.

Hallitus on ohjelmassaan linjannut yritysten kasvun esteiden purkamisesta. Soterin ruuhkan vuoksi uusien yritysten ei ole kuitenkaan mahdollista jättää tarjouksia kilpailutuksiin, vaikka hankintoihin on nimenomaan toivottu lisää kilpailua. Toisaalta hakemusruuhka vaikuttaa myös niihin yrityksiin, jotka ovat jo rekisterissä. Rekisteröinti on tehtävä uudelleen esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa yritys laajentaa toimintaansa tai sen vastuulääkäri vaihtuu.

Hakemusruuhkan purkamisessa on tapahtunut edistymistä, mutta tilanne on silti edelleen kestämätön. Toisessa lisätalousarvioesityksessä hallitus myönsi 677 000 euron määrärahalisäyksen, joka aiheutuu Soteri-rekisterin lisäresurssitarpeiden arvioidusta noususta. On kuitenkin epävarmaa, miten nopeaa helpotusta tämä määräraha tuo tilanteeseen, joka on jatkunut vaikeana koko vuoden 2024.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä sen edistämiseksi, että Soteri-rekisterin ruuhka saadaan purettua ja sote-alan ammattilaiset saavat nopeasti luvan harjoittaa elinkeinojaan?

Helsingissä 1.7.2024

Kirjallisen kysymyksen (KK 281/2024 vp) allekirjoittivat minun lisäkseni Anders Norrback (r), Karoliina Partanen (kok), Timo Harakka (sd), Aleksi Jäntti (kok), Sari Sarkomaa (kok), Pihla Keto-Huovinen (kok) ja Päivi Räsänen (kd).

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso vastasi kirjalliseen kysymykseen 15.7. Soteri-rekisteriä kehitetään eteenpäin Valviralle lisätalousarviossa myönnetyillä resursseilla. Myös aluehallintovirastot ovat osoittaneet lisävoimavaroja mm. neuvontaan, rekisteröintityöhön ja prosessin sujuvuuteen. Ministeriön näkemyksen mukaan ”ruuhka on purettava mahdollisimman nopeasti ja varmistettava, että asiat voidaan käsitellä ilman aiheetonta viivytystä kaikilla alueilla”. Ministeri arvioi vastauksessaan, että tilanne vakautuu kohtuulliselle tasolle syksyn 2024 aikana.

Pidän hyvänä, että ministeri on antanut velvoittavan määräyksen siitä, että kaikkien aluehallintovirastojen rekisteröintiasioita hoitavat virkamiehet on velvoitettu määräajan käsittelemään myös pahiten ruuhkautuneen Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rekisteriasioita.

Ministerin vastaus on luettavissa tästä linkistä.