Valikko 

Blogi

Kirjailijoiden asema parantuu lainauskorvauksen laajennuksella

Julkaistu 16.6.2016

Tutkimus- ja opetuskirjailijoiden asema parantuu! Hallitus päätti torstaina valtioneuvoston istunnossa hallituksen esityksestä lainauskorvausjärjestelmän laajentamiseksi. Jatkossa lainauskorvausjärjestelmän piiriin tulevat myös tutkimusta ja opetusta palvelevat kirjastot.

Tutkimusta ja opetusta palvelevien kirjastojen tuominen lainauskorvausjärjestelmän piiriin on tärkeä kirjailijoiden asemaa parantava teko. Laajentamalla lainauskorvaus myös tiedekirjallisuuteen parannetaan tiedekirjoittajien asemaa. On oikein, että lainauskorvausjärjestelmää muutetaan kohti pohjoismaista käytäntöä.

Kirjastoista tehtävistä lainauksista maksetaan vuosittain tekijänoikeuskorvausta kirjailijoille. Nykyisen lainsäädännön mukaan lainauskorvauksia maksetaan vain yleisistä kirjastoista tehtävistä lainauksista. Hallituksen tänään antamalla esityksellä lainauskorvaus laajennetaan myös tutkimus- ja opetuskirjastoihin.

Pidän erittäin tärkeänä oppikirjojen ja tieteellisten teosten tekijöiden tuomista samaan asemaan muiden kirjailijoiden kanssa. Lainauskorvaukset ovat tärkeä tulonlähde kirjojen tekijöille ja niiden rahoitukseen tulee panostaa. Pidän tärkeänä kehysriihessä tehtyä päätöstä nostaa lainauskorvauksiin varattavaa rahoitusta. Sen lisäksi on hyvä jatkaa rahoituksen nostamista yhä edelleen.