Valikko 

Blogi

Kilpailukieltosopimusten käyttöä on tiukennettava – selvitykset tukevat nopeita toimia

Julkaistu 6.9.2018

 

Aalto-yliopiston taloustieteen työryhmä on julkaissut 6.9. selvityksen kilpailukieltosopimusten rajoittamisesta ja penää siinä nopeita toimia. Selvityksen on tilannut Akava. (Aiheesta uutisoi 6.9. HS.)

Olen pitänyt aktiivisesti esillä tarvetta rajata työmarkkinoita jäykistävien kilpailukieltosopimusten käyttöä. Jätin viime marraskuussa asiasta lakialoitteen (LA 90/2017 vp). Sen jälkeen myös ministeri Lindströmin asettama selvitysmies Ahtelan selvitys esitti muutoksia kilpailukieltosopimuksiin.

Lakimuutoksessani ehdotetaan työnantajalle korvausvelvoitetta kilpailukiellon ajalta. Työnantajalla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus myös luopua kilpailukieltoehdosta, jolloin korvausta ei tarvitse maksaa.

 

Tänään julkaistu professori Liskin työryhmän selvitys vahvistaa käsitystä siitä, että toimia kilpailukieltosopimuslainsäädännön uudistamiseksi tarvitaan.

Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet ja niitä esiintyy myös sellaisissa työsopimuksissa, joissa painavaa perustetta ei ole. Työvoiman joustava liikkuvuus on Suomen olosuhteissa elinehto. Meillä ei ole varaa ylimääräisiin työmarkkinoita jäykistäviin rakenteisiin. Nykyiseen epäselvään malliin kaivataan kipeästi useita selvennyksiä.

Tuore selvitys tukee näkemystä muun muassa siitä, että kilpailukieltojen käytön lisääntyminen aiheuttaa haittoja koko yhteiskunnalle, niin työntekijöille, yrityksille kuin kuluttajillekin. Turhat kilpailukiellot myös vaikeuttavat uusien yritysten tuloa markkinoille.

Kilpailukieltosopimusten käytön perusteita tulee selkeyttää. Tarvitaan selkeämpiä pelisääntöjä sopimusten käytöstä. Kilpailukiellot jäykistävät työmarkkinoita, vähentävät työvoiman liikkuvuutta ja johtavat työelämän pelisääntöjen hämärtymiseen.

 

Kilpailukieltosopimuksista on nyt teetetty useita selvityksiä. Selvitykset ja aiempi tieto osoittavat, että uudistuksille on aito tarve. On aika siirtyä selvityksistä eteenpäin ja ryhtyä toimiin mahdollisimman pian.

Eduskunnassa on asiasta jo valmis lakialoite, jonka pohjalta uudistusta voisi edistää vielä tällä hallituskaudella.

 

Tietoa lakialoitteesta: https://www.ekonomit.fi/skrifter/-/asset_publisher/6BeOJvse6sla/content/osaava-tyovoima-saatava-joustavammin-tyomarkkinoiden-kayttoon-kilpailukieltosopimusten-turhaa-tekemista-rajoitettava?ekoCategoryId=&curAsset=171161&stId=47474

Kuva: HannaSNy