Valikko 

Blogi

Kestävyys näkökulmaksi Turun omistajaohjaukseen

Julkaistu 11.6.2018

Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa puhutaan tänään kaupungin omistajapolitiikasta. Kestävän ja vastuullisen politiikan tulisi mielestäni näkyä vahvemmin kaupungin omistajaohjauksessa. Nostan esille kaksi esimerkkiä:

 

Turun sataman aikomus hakea meriläjityslupaa

Turun satama on hakemassa meriläjityslupaa miljoonalle kuutiolle. Ruoppausjätteen sijoittamista Airistolle pidetään Itämerelle haitallisena ja siten se on kestävän kehityksen periaatteiden ja esimerkiksi kaupungin Itämerisitoumusten vastaista.

Satamayhtiö ymmärrettävästi ajattelee yhtiön omaa etua, mutta mielestäni Turun kaupungin tulisi käyttää asiassa omistajaohjausta ympäristön kannalta kestävän ratkaisun varmistamiseksi.

Vaihtoehtoiset ratkaisut tietysti maksavat jotain, mutta sellaistakin vastuullinen päätöksenteko toisinaan edellyttää. Turun kaupungin allekirjoittaman Itämeri-sitoumuksen hengessä kaupungin tulisi edellyttää satamayhtiöltä kestävämpiä ratkaisuja. Meriläjitys ei voi olla ensisijainen vaihtoehto.

 

Turku Energian osallisuus Fennovoimaan

Turku Energian osallisuudesta Fennovoimaan keskustellaan myös tänään kaupunginvaltuustossa. Tosiasia on, että Fennovoima-hanke on muuttunut paljon siitä, mitä se oli alkuperäisellä päätöksentekohetkellä.

Esimerkiksi Fennovoima-hankkeen keskeiset toimijat ovat vaihtuneet. Sähkön hintakehitysennusteet ovat nyt erilaiset ja lisäksi hankkeen kannattavuutta ylipäänsä on epäilty. Samaan aikaan myös kansainvälinen poliittinen tilanne on muuttunut varsin merkittävästi.

Toisaalta energiapolitiikassakin on tapahtunut paljon. Vaikka juuri tämä nimenomainen hanke on hankala, on ydinvoima ilmastosyistä perusteltua matalien CO2-päästöjen vuoksi.

Vihreät ja vasemmisto esittävät Fennovoimasta irtaantumista. Fennovoima-hanketta on helppo vastustaa, mutta samalla ilmastonmuutoksen kannalta pitää pohtia, mistä päästötöntä energiatuotantoa tilalle, jos hanke kaatuu. Ennen kuin ruvetaan puhumaan hankkeesta irtaantumisesta, tulisi minusta tehdä vähintäänkin vastaavat selvitykset kuin Helsingissä ja Vantaalla.

Turun kaupungin näkökulmasta tulisi selvittää hankkeen ympärillä tapahtuneet muutokset ja kannattavuuslaskelmat sekä myös vaihtoehdot energiaratkaisun kokonaisuuden kannalta. Energiapolitiikassa keskeistä on nimenomaan kokonaisuus. Jos jostain luovutaan, tulee olla varma, että tilalle tulee ympäristön ja ilmaston kannalta parempia vaihtoehtoja.