Valikko 

Blogi

Kenen näkemyksiä minun tulisi kuulla?

Julkaistu 24.5.2019

Vaalien jälkeen monet saattavat kokea, että vaalitulos ei tälläkään kertaa vastannut omaa käsitystä ympäröivästä maailmasta. Joko lähipiiriin ei kuulu yhtäkään vastakkaisen mielipiteen omaavaa henkilöä tai keskustelujen pääaiheiksi kohonneet teemat eivät koskettaneet. Elämme maailmassa, jossa itselle tärkeät aiheet ovat elämämme keskiössä emmekä välttämättä enää joudu kohtaamaan erilaisia mielipiteitä. Tilannetta kuvataan termillä kuplautuminen.

Kuplautumisen estäminen on hankalaa, sillä historian saatossa ihmiset ovat aina viihtyneet pääasiallisesti yhdessä samankaltaisen maailmankuvan ja arvojen jakavien henkilöiden kanssa. Nykyään tilanne on länsimaissa kärjistynyt useiden tutkimusten mukaan sosiaalisen todellisuuden vuoksi. Sosiaalista mediaa käytetään paljon yhteydenpitoon, mutta yhä useammille se toimii myös uutiskanavana. Algoritmit kuitenkin ohjaavat katsomaan itselle räätälöityä ja omaa näkemystä vahvistavaa uutisvirtaa. Kuplautumisen myötä ihmisten maailmankuva muuttuu yksipuolisemmaksi, sillä kuplan ulkopuolelle on yhä helpompi sulkea eriävät, oman mielipiteen vastaiset ja omaa maailmankuvaa vastustavat mielipiteet.

Kiihtyvä polarisaatio on riski demokraattiselle järjestelmällemme. On huolestuttavaa, että jopa faktat voivat näyttäytyvä meille erilaisena kuin naapurillemme.

Pidän vuoropuhelua ja yhteistyötä yhtenä tärkeimpänä päätöksenteon elementtinä. Monien eri näkökulmien tutkiminen ja erilaisten mielipiteiden tarkastelu, huomioiminen ja pyrkimys ymmärtämään niiden lähtökohtia, johtaa kokemukseni mukaan myös parempaan lopputulokseen. Ylirajainen yhteistyö on hedelmällistä, sen sijaan polarisoituminen ja omaan maailmankuvaan kääriytyminen jopa vaarallista. Siksi jokaisen olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että altistuu myös omia arkisia näkökulmia haastaville näkemyksille.

Itse aion ottaa käyttöön kuukausittaiset kahvikeskustelut. Näiden keskusteluhetkien ideana on tavata kahvikupin tai lounaan ääressä sellaisten ihmisten kanssa, joilla on erilaisia taustoja ja kokemuksia ja joiden näkemykset saattavat erota omistani. Tarkoituksena on vapaamuotoisesti  ja avoimesti keskustella erilaisista näkökulmista ja mielipiteistä. Toivon oppivani vastakkaisista näkemyksistä ja pystyväni hyödyntämään niitä päätöksenteon tukena.

Näiden keskusteluhetkien järjestämiseksi tarvitsen kuitenkin teidän apuanne. Ehdota minulle, kenen kanssa minun olisi hyvä tavata ja vaihtaa ajatuksia. Keskustelukaveri voi olla kuka vaan aina poliittisista vaikuttajista erilaisen elämäntyylin omaaviin henkilöihin. Voit ehdottaa itseäsi, tuttuasi tai täysin ulkopuolista henkilöä. Pelkkä nimen vinkkauskin riittää, mutta halutessasi voit myös perustella ehdotusta.

Saamistani ehdotuksista kutsun jatkossa kerran kuussa jonkun uuden henkilön kanssani keskustelemaan. Kokemuksistani ja keskustelun annista kerron jälkikäteen kanavissani.

Voit lähettää ehdotuksesi minulle joko sähköpostilla saara-sofia.siren@eduskunta.fi tai sosiaalisen mediaan kanavissani.