Valikko 

Blogi

Kansanedustajat vetoavat koskiensuojelulain puolesta

Julkaistu 31.5.2016

Tiedote 30.5.2016

Julkaisuvapaa heti

Kansanedustajat vetoavat koskiensuojelulain puolesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK tiedotti viime viikolla lähestyneensä pääministeri Sipilää sekä ministereitä Rehn, Soini, Stubb ja Tiilikainen vesivoimaa koskevalla muistiolla, jossa hallituksen toivotaan ryhtyvän pikaisesti koskiensuojelulain purkamiseen. Koskiensuojelulaissa on nimetty 53 koskiosuutta,  joihin ei voi saada lupaa uudelle vesivoimalaitokselle. Muistiossa vedotaan vesistöjen lisärakentamisen tarpeeseen.

Kyse on ennen kaikkea Kollajan tekoaltaasta ja voimalasta Pohjois-Pohjanmaan Iijoen valuma-alueelle, joita ei voida rakentaa nykyisen lain voimassa ollessa.  Voimayhtiö PVO on saanut valtiolta aikoinaan 23 miljoonan euron korvauksen siitä, että koskiensuojelulaki esti Iijoen yläjuoksun lisärakentamisen. Viime vuonna Pudasjärven kunnanvaltuusto otti kantaa Kollajaan, ja allasta ajavat saivat yhden äänen enemmistön. Yksimielisyyttä asiasta ei ole. Mikäli koskiensuojelulakia lähdettäisiin purkamaan, lopullisesti asian luultavasti ratkaisisi korkein hallinto-oikeus ja EU-tuomioistuin, aivan kuten vuosikymmeniä vatvotussa Vuotoksessa.

Kollajan allashankkeen toteutuessa Iijokeen laskevan 140 km:n pituisen Livojoen virtaama käännettäisiin kokonaan pois Iijoesta 40 km matkalta suoraan altaaseen. Myös suurin osa Iijoen vuotuisesta virtaamasta menisi tekoaltaaseen, pois Iijoesta. Tällä vähävetiseksi jäävällä 40 km:n matkalla on useita kyliä ja satoja kesäasuntoja sekä Kollajan paliskunnan keskeisimmät porolaitumet. Uhanalaisten vaelluskalojen, lohen, meritaimenen ja vaellussiian potentiaalisista lisääntymisalueista menetettäisiin kolmasosa. Veteen peittyvä, enimmäkseen soinen ja turvepohjainen Kollajan alue myös muuttuisi hiilinielusta päästölähteeksi useiden vuosikymmenien ajaksi.

Nyt on huomioitava ne haitalliset vaikutukset, jotka koskiensuojelulain purkamisesta ja Kollajan tekoaltaan rakentamisesta aiheutuisivat. Koskiensuojelulain purkaminen ei ole yhteen sovitettavissa hallituksen kärkihankkeen, vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämisen ja kalatiestrategian toimeenpanon kanssa. Jo vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen kalatiestrategian tavoitteiksi on asetettu mm. velvoitehoidon suuntaaminen kalojen luontaista elinkiertoa tukevaksi, vaelluskalojen kulun ja lisääntymisen huomioiminen säännöstelykäytäntöjen kehittämisessä sekä muiden vaelluskalakantoja elvyttävien ja suojelevien toimenpiteiden toteuttaminen. Kalatierakentamisen kärkikohteiksi kalojen vaellusyhteyden palauttamiselle strategiassa on nimetty mm. Iijoki ja Kemijoki.

Vesivoimalla tuotetaan 12-14 % Suomen sähköstä. Kollajan altaan rakentamisen vaikutus vesivoimatuotantoon olisi olematon, alle 1 prosentti. Koko energiantuotannosta Kollajan osuus olisi vain pari promillea. Sen sijaan koskiensuojelulaissa nimetyt virtavedet ovat matkailullisesti merkittäviä. Laki koskien säilymisestä vapaana mahdollistaa kalastus- ja luontomatkailun pitkäjänteisen kehittämisen. Hallitus on nimennyt yhdeksi biotalouden kärkihankkeeksi luonto- ja virkistysmatkailun vauhdittamisen. Kalastusmatkailulla on tässä merkittävä rooli ja huomattava aluetaloudellinen vaikutus.

Emme hyväksy koskiensuojelulain purkamista, se olisi maamme vapaana virtaavien jokivesistöjen suojelun ja kansallisen kalatiestrategian toimeenpanon kannalta vakava virhe.

 

Allekirjoittaneet kansanedustajat:

Anderson Li (vas.)

Arhinmäki Paavo (vas.)

Hassi Satu (vihr.)

Halmeenpää Hanna (vihr.)

Huovinen Susanna (SDP)

Hänninen Katja (vas.)

Järvinen Heli (vihr.)

Kari Emma (vihr.)

Karimäki Johanna (vihr.)

Kasvi Jyrki (vihr.)

Kärnä Mikko (kesk.)

Lehti Eero (kok.)

Mikkonen Krista (vihr.)

Mustajärvi Markus (vas.)

Myller Riitta (SDP)

Niinistö Ville (vihr.)

Parviainen Olli-Poika (vihr.)

Pekonen Aino-Kaisa (vas.)

Salolainen Pertti (kok.)

Sarkkinen Hanna (vas.)

Siren Saara-Sofia (kok.)

Tanus Sari (KD)

Yanar Ozan (vihr.)

 

Lisätietoja:

Kansanedustaja Pertti Salolainen, pertti.salolainen@eduskunta.fi, 050 512 2270

Kansanedustaja Hanna Halmeenpää, hanna.halmeenpaa@eduskunta.fi, 050 564 4122