Valikko 

Blogi

Kansallispuistoista elinvoimaa

Julkaistu 11.4.2019

Metsähallituksen hallinnoimien arvokkaiden luontokohteiden ja kansallispuistojen korjausvelan lyhentämiseksi osoitettiin vuoden 2019 budjetissa yli kolme miljoonaa euroa. Varsinaissuomalaisten arvostaman Kurjenrahkan kansallispuiston ylläpitoon ja kunnostukseen osoitettiin tuosta kokonaisuudesta 200 000 euron lisämääräraha.

Kurjenrahka on kansallispuistona hyvin suosittu kohde ja tärkeä virkistysalue varsinaissuomalaisille. Kurjenrahka soveltuu kaikenikäisille kävijöille ja tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luonnosta ja liikunnasta nauttimiseen. Kansallispuiston ylläpitoon ja kunnostukseen osoitetuilla määrärahoilla on määräänsä suurempi arvo varsinaissuomalaisten hyvinvoinnin ja paikallisen talouden näkökulmasta.

Arvokkaiden luontokohteidemme ylläpito ja kunnostus on tärkeää esimerkiksi paikallisen matkailun elinvoimaisuuden kannalta, sekä tietysti kansanterveydellisestä näkökulmasta. Mahdollisuus liikkua puhtaassa luonnossa on meidän suomalaisten etuoikeus. Suomen luonto on kiinnostuksen kohteena myös yhä useammalla tänne matkaavalla. Luontokohteiden kunnosta huolehtiminen onkin tärkeä osa kasvavan luontomatkailun vauhdittamista.

Matkailualan potentiaalia ei olekaan syytä sivuuttaa, kun puhutaan tulevaisuuden työpaikoista. Suomessa matkailuala työllistää jo lähes 140 000 henkeä, mikä tarkoittaa noin 5,5 prosenttia kaikista Suomen työllisistä. Viime vuosina Suomeen ulkomailta suuntautuvassa matkailussa on tehty ennätyksiä. Kasvua on ollut myös kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärissä. Kaupungistuvassa Suomessa puhdas luonto onkin tärkeä hyvinvoinnin ja virkistyksen lähde suomalaisille.

Rannikkoalueet ja saaristo kuuluvat ilman muuta Suomen vahvoihin matkailualueisiin. Meillä on Varsinais-Suomessa maailman mittakaavassa ainutlaatuinen saaristoluonto, joka houkuttaa kävijöitä Suomesta ja maailmalta. Monipuolinen luonto, kiinnostavat kulttuurihistorialliset kohteet ja monipuoliset matkailu- ja kulttuuripalvelut tarjoavat matkailijoille laajasti vaihtoehtoja. Saariston matkailussa on vielä valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia.

Samalla kun luontomatkailu lisääntyy, on tärkeä pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta ja luontoympäristön hyvästä tilasta. Matkailualan kasvaessa on tärkeä varmistaa, että matkailuliiketoiminta kehittyy kestävältä pohjalta. Puhdas luonto, sekä kulttuurihistoriallisten kohteiden, kansallispuistojen ja retkeilyalueiden hyvä kunto ovat tulevaisuudessakin laadukkaiden matkailupalveluiden perusta.

  • Huolehditaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja ympäristön puhtaudesta myös alueilla, joissa on paljon luontomatkailua ja luontoon kohdistuu kulutusta