Valikko 

Blogi

Kansalaisaloite tuo translain uudistustuksen viimein Eduskuntaan

Julkaistu 8.4.2021

Tarve translain uudistukselle on vihdoin noussut suurempaan keskusteluun asiaa vaativan kansalaisaloitteen myötä. Tällä hetkellä voimassa oleva laki on auttamatta vanhentunut ja sisältää räikeitä ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia. Nykyinen laki esimerkiksi vaatii sukupuoltaan korjaavalta täysi-ikäisyyden ja lääketieteellisen selvityksen lisäksi lisääntymiskyvyttömyyttä. Kyseessä on selkeä ihmisoikeusloukkaus, josta Suomi on saanutkin useampia huomautuksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta.

Kuten olen aikaisemminkin kirjoittanut,  kehollinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus ovat erottamaton osa perus- ja ihmisoikeuksia. Nykyinen translaki ei kunnioita jokaiselle yksilölle kuuluvia oikeuksia.

Kokoomuslaiseen perusajatteluun kuuluu, että vapauden ydintä on täysivaltaisen yksilön itsemääräämisoikeus itseään koskevissa asioissa sukupuoleen, ikään, katsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, syntyperään, yhteiskunnalliseen asemaan tai muuhun taustaan katsomatta. Siksi Kokoomukselle on luontevaa tukea translain kokonaisuudistusta. Itsemääräämisoikeus ja fyysisen koskemattomuuden loukkaamattomuus ovat erottamaton osa ihmiselämän arvokkuutta, joka kuuluu jokaiselle syntymästä elämän viimeiseen päivään.

Translain uudistusta ajava ”Oikeus olla” -kansalaisaloite keräsi vuorokaudessa tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja etenee siis Eduskuntaan. Toivottavasti aloitteen myötä lainsäädäntöä todella myös päästään viimein uudistamaan. Itsemääräämisoikeuteen perustuva lakiuudistus mainitaan kyllä Marinin hallituksen hallitusohjelmassa, mutta asia ei ole edennyt riittävällä tavalla, vaikka olemme jo kuluvan kauden puolivälissä.

Toin jo viime syksynä esiin huoleni siitä, että lakivalmistelua ja erilaisten mallien suunnittelua varten ei oltu lupauksista huolimatta perustettu tarvittavaa työryhmää. Tuo työryhmätyö ei edelleenkään ole käynnissä.

Hallitus on nimennyt ihmisoikeuksien vahvistamisen yhdeksi tavoitteekseen. Translain uudistamiseksi ei kuitenkaan ole tehty yhtä selvitystä lukuun ottamatta enempää, vaikka kyseessä ovat lainsäädäntömme räikeimmät ihmisoikeusloukkaukset. Hallituspuolueilla olisi valtaa ja vastuuta edistää tarvittavia lakimuutoksia ilman, että tarvitsisi nojata aktiivisten kansalaisten toimiin. Olen pistänyt merkille, että tässäkin asiassa moni hallituspuolueen edustaja tuntuu menevän ennemmin kansalaisaloitteen kuin omaan poliittiseen rooliin kuuluvien vaikuttamismahdollisuuksien taakse.

On todella hienoa, että kansalaisaloitteen myötä eduskunnassa päästään käsittelemään asiaa, joka hallituksen toimesta ei toistaiseksi ole edennyt. Iso kiitos ja onnittelut kansalaisaloitteen tekijöille tärkeän asian tuomisesta eduskunnan käsittelyyn.

Samassa yhteydessä olisi perusteltua uudistaa lainsäädäntöä myös liittyen intersukupuolisille lapsille tehtäviin toimenpiteisiin. Monet näistä toimenpiteistä eivät ole vauvan terveyden kannalta välttämättömiä, mutta sen sijaan ne saattavat olla peruuttamattomia. Kokoomuksen linjan mukaan lapsille ei tule tehdä sukupuolta määritteleviä lääketieteellisiä toimenpiteitä ilman pakottavia terveydellisiä syitä. Tähän asiaan on vastikään kiinnittänyt huomiota myös YK:n ihmisoikeuskomitea. Komitean mukaan intersukupuolisille lapsille ei tulisi tehdä lääketieteellisiä toimenpiteitä ennen kuin he ovat iässä, jossa voivat antaa tietoon perustuen oman suostumuksensa.