Valikko 

Blogi

Jätevesien puhdistusjärjestelmien toimivuudesta huolehdittava

Julkaistu 14.9.2016

Eduskunta käsitteli keskiviikkona 14.9. hallituksen esitystä haja-asutusalueiden jätevesimääräysten lieventämisestä.

Pidän välttämättömänä, että jätevesien puhdistusjärjestelmien toimivuudesta huolehditaan jätevesiasetuksen korjaamisen jälkeen.

Mielestäni on erityisen tärkeää saada varmistus siitä, että kiinteistöissä, joihin laitteet asennetaan, ne toimivat. Tällä hetkellä tilanne on valitettavasti se, että meillä ei ole varmuutta laitteiden toimivuudesta. Käyttöön otettavien laitteiden on edistettävä niitä hyviä tavoitteita, joiden vuoksi jätevesiasetus on alun perin tehty.

Jätevesimääräykset ovat tärkeä tekijä vesistöjen ja Itämeren suojelun kannalta. Jätevesien puhdistaminen on tärkeää ympäristötyötä ja siksi jätevesien vastuullisesta käsittelystä on pidettävä huolta jatkossakin. Esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä jätevesien puhdistamisella on merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta.

Ympäristövaikutusten lisäksi haluan nostaa esille myös jätevesimääräysten merkittävyyden hygienian ja terveyden näkökulmasta.