Valikko 

Blogi

Itämerelle ansaittua huomiota

Julkaistu 29.8.2018

Itämeri –kysymykset ovat työllistäneet minua paljon muutaman viimeisen viikon aikana.

Olen ollut tiiviisti mukana valmistelemassa Kokoomuksen viime viikolla Oulun kesäkokouksessa julkistamaa keskustelunavausta ympäristöpolitiikasta. Vapaus tarvitsee vastuuta -keskustelunavaus ympäristöpolitiikasta rakentuu kolmen vastuun ympärille: vastuu vesistöistä, vastuu ilmastosta ja vastuu luonnon monimuotoisuudesta. Vastuiden toteuttamiseksi työpaperissa esitetään konkreettisia tavoitteita. Yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on vähentää huomattavasti vesistöjen maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormitusta. Tämä on mahdollista toteuttaa tavoilla, jotka hyödyttävät myös viljelijää.

Keskustelu yhteisestä ympäristöstä ja sen suojelemisesta on avoin kaikille. Kokoomuksen keskustelunavaus on kokonaisuudessaan luettavissa ja kommentoitavissa Kokoomuksen sivuilla (linkki yllä).

Suomen Itämeri-valtuuskunnan varapuheenjohtajan roolissa olin alkuviikosta kaksi päivää Maarianhaminassa Itämeriparlamentaarikkojen konferenssissa. Esittelin kokoukselle raporttini Itämeren rehevöitymisestä, sekä Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM:n työstä kertovan raportin (yhdessä Sylvia Bretschneiderin kanssa).

Olen pitkään kantanut huolta Itämeren ja sisävesiemme tilasta ja peräänkuuluttanut puheiden sijaan tahdin kiristämistä sekä lisää toimia, joilla vesien tilaa saadaan parannettua. Nostin Maarianhaminan kokouksessa esiin huoleni siitä, että vaikka ravinteiden pääsyä Itämereen on saatu vähennettyä, olemme valitettavasti tavoitteista jäljessä. Keskeisintä on nyt ryhtyä toimeen yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Moniongelmainen Itämeri ja sisävedet vaativat monipuolista apua. Tähän olemme varmasti kaikki havahtuneet ihan viimeistään tänä kesänä, kun poikkeuksellisen lämmin kesä sai sinilevän kukkimaan runsaana sekä järvissä että merenrannoilla. Tilanne ei voi jatkua tällaisena, Itämeri on jätettävä parempaan kuntoon tuleville sukupolville.

 

Hallituksen budjettiriihessä tehtiinkin tänään pitkään odotettuja ratkaisuja Itämeren tilan parantamiseksi. Olen tyytyväinen hallituksen päätökseen tehostaa Itämeren ja sisävesien suojelua. Itämeren ja sisävesien suojeluun osoitetaan 45 milj. lisärahoitusta vuosille 2019-2021, 15 milj. kullekin vuodelle. Hallituksen päätöksen avulla muun muassa edistetään ravinteiden kierrätystä, vahvistetaan äärettömän tärkeää Itämeren tutkimusta ja turvataan tutkimusalus Arandan määrärahat. Aivan kuten Kokoomuksen tavoitteissakin linjataan.

Hallituksen budjettiriihessä Itämerelle osoittama ensiapu on äärimmäisen tärkeä. Itämeren ravinnevalumiin voidaan vaikuttaa ravinneherkillä alueilla heti peltojen kipsi- ja kalkkikäsittelyillä. Peltojen käsittely on kuitenkin vain väliaikainen toimi. Kokoomus pitää tärkeänä, että Itämerelle annettavan ensiavun rinnalle saadaan myös pitkän tähtäimen suunnitelmia ja ratkaisuja. Merkittävien rakenteellisten ratkaisujen kautta ravinteiden pääsyä vesistöihin voidaan vähentää kaikkialla Suomessa.

Hallitus päättikin budjettiriihessä käynnistää selvityksen siitä, miten peltojen ylijäämäravinteiden kertymistä vähennetään kotieläinvaltaisilla maatalousalueilla ja edistetään ravinteiden liikkuvuutta tiloille, joissa ravinteille on tarvetta. Jatkossa pelloille saisi läjittää vain sen määrän lantaa, jonka kasvit tarvitsevat. Tavoitteena on välttää tilanteita, joissa pelloille kertyy liikaa lannoitetta. Näin voitaisiin vähentää ylimääräisen ravinteen valuminen pelloilta vesistöihin. Käytännössä tämä tarkoittaa kiertotalousmarkkinan luomista orgaanisille lannoitteille. Tavoitteena on, että Itämeren lisäksi tämä tuo hyötyjä myös maatiloille.