Valikko 

Blogi

Inomhusluftproblemen måste lösas på ett hållbart och öppet sätt

Julkaistu 13.6.2017

Enligt uppskattningarna börjar den årliga prislappen för sanitära olägenheter orsakade av inomhusluftproblem närma sig 450 miljoner euro. Inomhusluftproblemen berör på något sätt så mycket som en femtedel av finländarna. Symtomen är verkliga, de bakomliggande orsakerna mångfacetterade.

Vi borde granska de faktiska kostnaderna som orsakas av inomhusluftproblemen på en bredare skala. En reparation som utförts slarvigt eller på fel sätt kan i värsta fall bli dyr med tanke på investeringar, men också på grund av växande hälsovårdskostnader, sjukledigheter och eventuell arbetsoförmåga.

Besluten gällande renovering av mögel- och fuktskadade fastigheter bör vara väl genomtänkta. Brådska kan inte vara en påverkande faktor när en lösning ska hittas. Undersökningar relaterade till utredningen av inomhusluftproblem bör alltid utföras av certifierade inomhusluftexperter. Som stöd för undersökningsresultaten bör man granska resultat av motsvarande renoveringsarbeten utförda på andra ställen i Finland. Användning av utrymmen som drabbats av inomhusluftproblem bör begränsas utan dröjsmål. Kommunerna borde redan ha utarbetat en strategi för ordnande av eventuella evakueringslokaler och vidtagande av andra åtgärder.

Det är speciellt viktigt att försäkra en god kommunikation mellan de olika sektorerna i städerna. Om varje sektor bara stirrar på sin egen budget, är besluten inte ansvarsfulla med tanke på helheten. Det är också mycket viktigt att se till att kommuninvånarna och i synnerhet de berörda parterna, såsom skolpersonal, elever och deras föräldrar, informeras på ett öppet och förståeligt sätt. Den senaste tidens informationstillfällen om ämnet i Åbo har inte varit lyckade.

Renovering av mögel- och fuktskadade fastigheter bör utföras korrekt på en gång, för vi har inte råd med felbedömningar i inomhusluftfrågor. Det kan på kort sikt kosta mera, men är i det långa loppet alltid förnuftigare. Ett nytt lager målfärg löser inte problem i de inre konstruktionerna.

Jag anser att beslutsfattarnas viktigaste plikt inom kommunen är att hitta lösningar som är hållbara och med vilka man kan försäkra kommuninvånarnas rätt till en ren och hälsosam miljö. Kommuninvånarnas förtroende ska förtjänas med hjälp av ett öppet, ansvarsfullt och hållbart beslutsfattande.

På besök i Pääskyvuori skolan

 

Texten har också publicerats som en kolumn i Åbo Underrättelser